I made this widget at MyFlashFetish.com.

Sunday, November 9, 2014

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014-ZAMAN GELAP DI EROPAH(18)

TEMA 9 (Bab 9 Tingkatan 4)ZAMAN GELAP DI EROPAH

SKOP KAJIAN

·         Maksud Zaman Gelap
·         Sistem feudal di Eropah pada Zaman Gelap
·         Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap
·         Pengaruh Gereja Katolik pada Zaman Gelap
·         Keadaan ekonomi di Eropah pada Zaman Gelap
·         Perubahan yang berlaku selepas Zaman Gelap

SOALAN STRUKTUR

Maklumat berikut berkaitan dengan ciri Zaman Gelap di Eropah pada Zaman Pertengahan.

CIRI ZAMAN GELAP
Politik
Kewujudan sistem feudal
Ekonomi
Kegiatan perdagangan merosot
Sosial
Dikongkong Gereja Katolik

(a)    Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah ?
 [2 markah]

(b)    Jelaskan ciri sistem feudal di Eropah pada Zaman Gelap.
 [2 markah]

 (c)    Berikan dua bukti yang menunjukkan bahawa masyarakat Eropah pada Zaman Gelap dikongkong oleh Gereja Katolik.
 [2 markah]

(d)    Mengapakah kegiatan perdagangan di Eropah pada Zaman Gelap tidak berkembang pesat ?
 [2 markah]

(e)    Pada pandangan anda, apakah usaha yang dilakukan oleh masyarakat Eropah untuk keluar daripada Zaman Gelap ?
 [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a)  Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah ?

·          Zaman kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran di Eropah.
·          Pada masa ini tiada pentadbiran pusat yang kuat.
·          Kehidupan masyarakat dikongkong oleh Gereja.
·          Kegiatan perdagangan tidak meluas.
·          Masyarakatnya tidak menghargai ilmu pengetahuan.
 [2 markah]

(b) Jelaskan ciri sistem feudal di Eropah pada Zaman Gelap.

·          Raja menjadi penaung utama dalam negara.
·          Baron (tuan tanah) mendapat naungan istana.
·          Sebagai tukarannya, tuan tanah berkhidmat dan memberi cukai kepada raja.
·          Golongan baron / tuan tanah terlalu berkuasa.
·          Petani terpaksa membayar cukai untuk mendapatkan perlindungan tuan tanah.
·          Petani yang tidak mampu, terpaksa menyerahkan tanah mereka.
·          Petani menjadi hamba kepada tuan tanah.
 [2 markah]

(c)  Berikan dua bukti yang menunjukkan bahawa masyarakat Eropah pada Zaman Gelap dikongkong oleh Gereja Katolik.

·          Gereka hanya memberi fokus kepada amalan agama.
·          Gereja hanya menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan.
·          Gereja menjadi pelindung masyarakat.
·          Gereja menjadi institusi yang menyatukan masyarakat
·          Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]

(d) Mengapakah kegiatan perdagangan di Eropah pada Zaman Gelap tidak berkembang pesat ?

·           Perdagangan diganggu orang Viking dan Magyar.
·          Orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh.
·          Perdagangan dikuasai oleh pedagang Islam.
·          Tumpuan ekonomi hanya kepada kegiatan pertanian.
·          Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan.
·          Perdagangan melibatkan barangan pertanian sahaja.
·          Perniagaan dikendalikan secara sistem tukar barang.
·          Penggunaan mata wang sangat terhad.
·          Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]

(e)  Pada pandangan anda, apakah usaha yang dilakukan oleh masyarakat Eropah untuk keluar daripada Zaman Gelap ?

·          Masyarakat menceburi bidang perdagangan
·          Menjalin hubungan dengan negara luar
·          Sanggup bersaing secara sihat.
·          Rajin berusaha hingga mencapai matlamat.
·          Menimba ilmu untuk mengubah kehidupan.
·          Menggunakan ilmu untuk memajukan bangsa.
·          Mana-mana jawapan munasabah.
 [2 markah]

SOALAN ESEI

Kejatuhan tamadun Rom telah membawa kepada bermulanya Zaman Pertengahan di Eropah. Zaman ini telah dikenali sebagai Zaman Gelap.

(a)    Mengapakah Zaman Pertengahan di Eropah dianggap sebagai Zaman Gelap ?
         [4  markah]

 (b)   Jelaskan keadaan politik, ekonomi dan sosial di Eropah pada Zaman Gelap.
         [6  markah]

(c)     (i)   Pada pandangan anda, mengapakah Gereja Katolik mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat di Eropah pada Zaman Gelap ?
         [5  markah]

         (ii)  Bagaimanakah kita mampu menghindarkan negara kita daripada mengalami Zaman Gelap seperti yang berlaku di Eropah pada Zaman Pertengahan.
         [5  markah]

JAWAPAN ESEI

 (a)    Mengapakah Zaman Pertengahan di Eropah dianggap sebagai Zaman Gelap ?
        
·          Keadaan politik di Eropah tidak stabil.
·          Tidak ada kerajaan pusat yang kuat.
·          Mengamalkan sistem feudal.
·          Keadaan ekonomi merosot.
·          Kegiatan perdagangan tidak maju.
·          Mereka hanya menjalankan pertanian sara diri.
·          Masyarakat tidak menghargai ilmu pengetahuan.
·          Ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom tidak dipelajari.
·          Gereja Katolik mengongkong masyarakat.
 [4  markah]

(b)    Jelaskan keadaan politik, ekonomi dan sosial di Eropah pada Zaman Gelap.
        
Keadaan politik
·          Tiada kerajaan pusat yang kuat mentadbir di Eropah.
·          Keadaan politik tidak stabil.
·          Berlaku peperangan antara kerajaan-kerajaan  kecil.
·          Wujudnya sistem feudal.
·          Berlakunya huru-hara – keadaan hidup tidak selamat.
·          Petani mencari perlindungan daripada tuan tanah.
·          Petani membayar wang perlindungan kepada Baron.
·          Petani menjadi hamba kepada Baron.

Keadaan sosial
·          Gereja Katolik sangat berpengaruh
·          Gereja menjalankan urusan keagamaan.
·          Gereja mengatur kehidupan masyarakat.
·          Gereja memberi pendidikan berkaitan keakhiratan.
·          Gereja menjadi pelindung masyarakat.
·          Gereja menjadi institusi yang menyatukan masyarakat

Keadaan ekonomi
·          Kegiatan perdagangan tidak meluas.
·          Perdagangan diganggu orang Viking dan Magyar.
·          Perdagangan dikuasai oleh pedagang Islam.
·          Tumpuan ekonomi hanya kepada kegiatan pertanian.
·          Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan.
·          Perdagangan melibatkan barangan pertanian sahaja.
·          Perniagaan dikendalikan secara sistem tukar barang.
·          Penggunaan mata wang sangat terhad.
[6  markah]

(c)     (i)   Pada pandangan anda, mengapakah Gereja Katolik mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat di Eropah pada Zaman Gelap ?
        
·          Gereja menjadi penasihati raja dalam pentadbiran
·          Gereja menjalankan urusan keagamaan.
·          Gereja Katolik mengatur kehidupan masyarakat
·          Masyarakat mesti mematuhi arahan Gereja
·          Gereja menjadi pelindung masyarakat.
·          Gereja menjadi institusi yang menyatukan masyarakat
·          Gereka hanya memberi fokus kepada amalan agama.
·          Gereja hanya menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan.
·          Mana-mana jawapan munasabah
 [5  markah]

         (ii)  Bagaimanakah kita mampu menghindarkan negara kita daripada mengalami Zaman Gelap seperti yang berlaku di Eropah pada Zaman Pertengahan.
        
·          Masyarakat menceburi bidang perdagangan
·          Menjalin hubungan dengan negara luar
·          Sanggup bersaing secara sihat.
·          Rajin berusaha hingga mencapai matlamat.
·          Menimba ilmu untuk mengubah kehidupan.
·          Menggunakan ilmu untuk memajukan bangsa.
·          Mana-mana jawapan munasabah.
 [5  markah]

No comments:

Post a Comment