I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, August 30, 2013

TEKNIK MENJAWAB SOALAN DOKUMEN-P.Akaun SPM 2013


Guna pendekatan BCP

LANGKAH 1 : MENGECAM SOALAN / DOKUMEN

                   a) Maklumat Soalan
                             1- Entiti –merujuk kepada nama perniagaan
                             2- Barang Niaga – jenis barang yang diniagakan
                             3- Perniagaan baru atau lama.
Kata Kunci –
Perniagaan baru ...........memulakan perniagaan
Perniagaan lama............baki-baki
                  


                   b) Dokumen – dokumen
                             - Catat dalam BCP berkenaan

JURNAL AM
Tarikh
Butiran

Debit

KreditRM

RM

SUMBER

CATATAN PERMULAAN

INVOIS (BELIAN/JUALAN ASET BUKAN SEMASA)

MEMO (AMBILAN BARANG NIAGA)


JURNAL BELIAN
Tarikh
ButiranJumlah (RM)

SUMBER:INVOIS (ASAL)

NOTA DEBIT (ASAL)       Ak. Belian (Dt)JURNAL JUALANINVOIS (SALINAN)

NOTA DEBIT (SALINAN)

Ak. Jualan (Kt)JURNAL PULANGAN BELIANNOTA KREDIT (ASAL)

Ak. Pulangan Belian (Kt)JURNAL PULANGAN JUALANNOTA KREDIT (SALINAN)Ak. Pulangan Jualan (Dt)BUKU TUNAI
Tarikh
Butiran
Diskaun
diberi
Tunai
Bank
Tarikh
Butiran
Diskaun
diterima
Tunai
Bank


RM
RM
RM


RM
RM
RM

SUMBER:
SUMBER:

1
CATATAN PERMULAAAN1
CATATAN PERMULAAN


X
2.
BIL TUNAI (SALINAN)-JUALAN2.
BIL TUNAI (ASAL)-BELIAN3.
RESIT (SALINAN)
-PEMIUTANG3
RESIT (ASAL)
-PENGHUTANG4.
KONTRA (KERATAN CEK)
B KE T


4
KONTRA5
BORANG WANG MASUK/ BANK IN SLIP (KONTRA)
T KE B


5
KONTRA6.
MAKLUMAT KREDIT6
MAKLUMAT DEBIT
7.
KERATAN CEK (PEMBAYARAN)
8
BAUCER (PEMBAYARAN)
9.
MEMO (AMBILAN TUNAI)
                            

2. Posting / Pindah dari BCP ke Lejar bermula
                   a)       JA
                   b)       BT
                   c)       JK
3. Imbang / Tutup Akaun-akaun untuk mencari baki b / b untuk bawa ke Imbangan Duga bermula

 


                  TEKNIK MENJAWAB – SOALAN DOKUMEN

1)   Format kertas jawapan
          -1 helai         BT
          -2 helai         JURNAL
          -2 helai         LEJAR

2)       Mula jawapan dengan pendekatan  -  BCP

STEP 1 :  CAM / KENAL  MAKLUMAT SOALAN- CATAT DALAM – BCP
CONTOH 1 :
Pada 1 Oktober 1998, Encik Johan memulakan Perniagaan Multi Batik dengan asset berikut :
                                                                   RM
                   Tunai di Bank                             28 600
                   Premis                                       45 000
Sepanjang bulan Oktober 1998, urus niaga Perniagaan Multi Batik ditunjukkan oleh dokumen dalam Lampiran A (Sila rujuk Lampiran A)

Pelajar kena tahu :
ENTITI PERNIAGAAN        :        PERNIAGAAN MULTI BATIK
BARANG NIAGA                :        KAIN BATIK
ASET MODAL                    :        TUNAI DIBANKKAN           RM 28 600
                                                PREMIS                           RM 45 000
PERNIAGAAN                   :        BARU ...kata kunci...memulakan perniagaan..

JURNAL AM
Tarikh
Butir
          F
DEBIT
(RM)
  KREDIT
   (RM)
1998

Okt 1


Bank  
Premis

          Modal

(Modal permulaan pada tarikh ini)28 600
45 000


--------
73 600
====


73 600
---------
73 600
=====


BUKU TUNAI
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
1998
Okt 1


Modal28600

CONTOH 2 :

Zatul Iffah, pemilik kedai “ Iffah Sport ” yang membekalkan alatan sukan di Bandar Kuala Terengganu memberi baki-baki berikut mengenai perniagaannya pada 1 Julai 1999 :

RM
Overdraf Bank
Stok
Tunai di tangan
Premis  
Modal
1 275
19 872
88
45 800
64 485

Sepanjang bulan Julai 1999, urus niaga yang dijalankan ditunjukkan oleh dokumen-dokumen perniagaan seperti dalam Lampiran A
Pelajar kena tahu :
ENTITI PERNIAGAAN        :        Iffah Sport
BARANG NIAGA                :        Alatan Sukan
ASET MODAL                    :        OVERDRAF BANK    RM 1  275
                                                STOK                     RM19 872
                                                TUNAI                             RM      88
                                                PREMIS                  RM45 800
                                                MODAL                  RM64 485
PERNIAGAAN                             :        LAMA....Kata kunci.....baki-baki...........

JURNAL AM
Tarikh
Butir
          F
DEBIT
(RM)
  KREDIT
   (RM)
1998

Okt 1


Stok
Tunai
Premis

          Overdraf
          Modal

(Aset, liabiliti dan modal pada tarikh ini)19 872
88
45 800---------
65 760
=====


1 275
64 485
----------
65 760
======

BUKU TUNAI
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
1998
Okt 1


Baki b / b


881998
Okt 1

Baki b / b1 275
CAM / KENAL DOKUMEN CATAT DALAM BCP BERKENAAN

Sila rujuk jadual pengecaman sumber di atas.
CONTOH 1


ASAL

PERNIAGAAN WARISAN
22, Luak Bay Market
Miri, Sarawak

INVOIS

 

No : A400

Tarikh: 2 Ogos 2008

Kepada:
Pusat Herba Sdn Bhd
120, Kampung Lusut, Taman Tunku


BIL

BUTIR

KUANTITI
HARGA
SEUNIT (RM )
JUMLAH
( RM )
1
2
3
The Herba
Bam Gamat
Bedak sejuk Seri Inai


Tolak: Diskaun niaga 20 %
100 kotak
150 kotak
200 botol
15.00
5.00
4.00
1 500
750
800
---------
3 050
610
                        JUMLAH
2 440
Ringgit: ( Dua ribu empat ratus empat puluh sahaja )
Syarat : 5 % 7 hari , 2 % 14 hari
Serahan: Angkutan dibayar                     Faizul                                                       Awang Shukri
K. & K. D. K                                           T.T. Penerima             Pengurus

Dokumen 1JURNAL BELIAN
Tarikh
Butir


JUM
( RM )
2008
Ogos 2

Perniagaan Warisan2440CONTOH 2

SALINAN

PUSAT HERBA SDN BHD
120, Kampung Lusut, Taman Tunku

JUALAN TUNAI

JT 0018

Tarikh: 4 Ogos 2008

Kepada:
Kedai Ubat Chong
20, Mosjaya, Miri

BIL

BUTIR

KUANTITI
HARGA
SEUNIT (RM )
JUMLAH
( RM )
1
2
3
The Herba
Bedak sejuk Seri Inai
Pil Kacip Fatimah


Tolak: Diskaun niaga 20 %
20 kotak
20 kotak
50 botol
18.00
6.00
10.00
360
120
500
---------
980
147
                        JUMLAH
833
Ringgit: ( Lapan ratus tiga puluh tiga sahaja )
Tunai / No Cek : 001256 ( MBB )                                                            Wan Zul
                                                                                    Pengurus
Dokumen 2BUKU TUNAI
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
2008
Ogos 4


Jualan833

STEP 2:       Posting / Pindah ke Akaun [ Lejar ] , dari BCP bermula

1. Jurnal AM
2. Jurnal Khas
3. Buku Tunai
         
                  
1. DARI JURNAL AM

JURNAL AM
Tarikh
Butir
          F
DEBIT
(RM)
  KREDIT
   (RM)
1998

Okt 1


Stok
Tunai
Premis

          Overdraf
          Modal

(Aset, liabiliti dan modal pada tarikh ini)19 872
88
45 800---------
65 760
=====


1 275
64 485
----------
65 760
======A / K  Stok
Baki  b / b
19872
A / K  Premis
Baki  b / b
45000
A / K  Modal


Baki  b / b
64485
2.       DARI JURNAL KHAS                -        JURNAL BELIAN

JURNAL BELIAN
Tarikh
Butir


JUM
( RM )
2003
Ogos 2


31

Perniagaan warisan


Akaun Belian  ( Dt )2440

--------
2440
====A / K  Belian
Bank
7550
Baki  h/b

Pelbagai Pemiutang
2440
A / K  Perniagaan Warisan


Belian
2440

DARI BUKU TUNAI


BUKU TUNAI
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
2003
Ogos 4


Jualan833A / K  Jualan


Bank
833
STEP 3 :  IMBANG UNTUK CARI BAKI B / B BAWA KE ID


BUKU TUNAI
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
Tarikh
Butir
Dis
Tunai
Bank
1998
Ogos 1
13
20
30
Modal
Pinjaman
Jualan
TunaiBaki b/b

----
-
= =950

--------
950
= = =
-

28600
15000

550
-------
44150
= = =
5057

1998
Ogos 3
10
18
25
30
30
31
Baiki Premis
Belian
Sykt Saujana
Sykt Global
Gaji
Baki  h/b
637

------
637
= = =

400
550
-

-----
950
= = =10500
7550
12103
8940


5057

---------
44150
====
A / K  Diskaun Diterima
Baki h/b
637
Pelbagai Pemiutang
637

A / K  Stok
Baki  b / b
19872
Baki h/b
19872

A / K  Premis
Baki  b / b
45000
Baki h/b
45000

A / K  Modal
Baki h/b
64485
Baki  b / b
64485

A / K  Belian
Bank
7550
Baki  h/b
9990
Pelbagai Pemiutang
24409990

9990

STEP 4 : MEMINDAHKAN DARI LEJAR KE IMBANGAN DUGA.


ENTITI
TAJUK
BUTIRAN
DEBIT
RM
KREDIT
RMSumber daripada Baki b/b Lejar (sebelah kredit)
 
Sumber daripada Baki b/b Lejar (sebelah debit)