I made this widget at MyFlashFetish.com.

Saturday, September 28, 2013

Ramalan Soalan Sejarah Kertas 3 SPM 2013

Tema 10.1: Kemunculan dan Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan: Huraikan kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan pencapaian negara kita pada hari ini
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah
FormatPerincianMarkah penuh
Pengenalan
1.Pengenalan
Jelaskan maksud nasionalisme di Asia Tenggara
5 markah
Isi dan huraian
2. Huraikan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
30 markah
3. Huraikan perkembangan nasionalisme di Filipina dan Thailand
15 markah
4. Bagaimanakah semangat nasionalisme dapat dimanfaatkan bagi mengukuhkan kedaulatan negara
15 markah
5. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita hasil daripada semangat nasionalisme di kalangan rakyat
10 markah
6.
i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kedaulatan negara ( 5 markah )
ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas  ( 5 markah )
10 markah
7. Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada semangat nasionalisme demi mengekalkan kedaulatan negara kita
10 markah
Kesimpulan
8. Rumusan
Pengetahuan yang diperoleh.
Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara.
Harapan untuk mengekal serta mengisi kemerdekaan negara.
5 markah

Thursday, September 26, 2013

Ramalan B.Melayu Karangan SPM 2013

FAEDAH DASAR 1 MURID 1 SUKAN

   Dasar 1 Murid 1 Sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui dua strategi iaitu Sukan untuk Semua dan Sukan untuk Kecemerlangan. Aktiviti sukan di bawah Sukan untuk Semua adalah sangat penting dalam membina kesihatan, sahsiah dan kesejahteraan semua murid. Bagi Sukan untuk Kecemerlangan, prestasi murid yang berbakat dan berpotensi hendaklah terus dibangunkan di bawah Program Kecemerlangan Bakat Muda, Sukan Prestasi Tinggi Sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh pihak sekolah. Oleh halyang demikian, penyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat penting sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1 Malaysia yang sihat, cergas, dinamik dan bersatu padu. Dasar ini selaras dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam mendokong semangat 1 Malaysia. Terdapat pelbagai kebaikan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Perkara ini akan dibincangkan demi kepentingan bersama.

        Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Hala tuju dasar pendidikan negara kita amat jelas iaitu melahirkan modal insan yang bersahsiah unggul dan berkeperibadian mulia. Oleh itu, Dasar 1 Murid 1 Sukan secara tidak langsung dapat membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid-murid di sekolah. Dasar ini bertujuan untuk membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Dasar 1M 1S  diwajibkan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Peralihan, Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. Walau bagaimanapun murid-murid prasekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan mahu membina dan menjana modal insan yang berguna kepada bangsa dan negara melalui sukan. Tegasnya, modal insan yang syumul dan holistik dapat dilahirkan melalui dasar ini.

       Selain itu, Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas kerana badan sihat otak cerdas. Aktiviti sukan berupaya meningkatkan kecergasan jasmani seseorang dan memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fizikal. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan sedar semakin banyak rakyat Malaysia yang mengabaikan sukan dalam kehidupan lantaran terlalu sibuk dengan urusan seharian. Akibatnya, bilangan rakyat Malaysia yang menghidap masalah kegemukan dan obesiti semakin meningkat saban tahun. Senario ini amat merugikan kerana golongan ini biasanya tidak aktif dan menghidap pelbagai penyakit yang berbahaya kepada diri mereka. Pada tahun 2011, dilaporkan rakyat Malaysia merupakan golongan terbanyak mengidap obesiti dalam kalangan rakyat di negara-negara ASEAN dan yang keenam di Asia. Oleh sebab itu, tindakan kerajaan memperkenalkan Dasar 1 Murid 1 Sukan memang tepat pada masanya dalam usaha membentuk masyarakat Malaysia yang cergas dan cerdas sepanjang masa. Izharlah bahawa amalan gaya hidup sihat dapat dipupuk melalui dasar ini.

     Jika kita singkap dari perspektif yang berbeza, Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya untuk memupuk perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Perpaduan merupakan kunci kejayaan Malaysia hingga dikenali di peringkat antarabangsa. Malaysia sentiasa dijadikan contoh kepada negara-negara lain di dunia ini kerana kejayaannya membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk selama 55 tahun kebelakangan ini. Kerajaan sedar bahawa rakyat tidak harus alpa akan kepentingan perpaduan untuk membina sebuah negara Malaysia yang berjaya dan harmoni. Indikator terbaik ke arah itu adalah melalui sukan. Semangat kerjasama dan bertolenransi amatlah penting dalam menjayakan sesuatu aktiviti sukan. Semua ahli sukan mesti bersatu padu untuk menjadi juara tanpa mengira warna kulit, bangsa, dan agama. Rakyat pelbagai kaum akan dipertemukan dan bergaul sesama mereka semasa menjalani aktiviti sukan. Dengan ini mereka akan memahami budaya dan cara hidup kaum lain. Sudah terang lagi bersuluh, Dasar 1 Murid 1 Sukan amatlah penting untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

        Seperkara lagi, Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memberikan keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. Dasar ini boleh memberikan akses kepada semua murid mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. Murid-murid pada zaman ini lebih cenderung menjadi ulat buku kerana terlalu mementingkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Mereka beranggapan bahawa aktiviti sukan hanyalah membuang masa mereka sahaja. Persepsi seperti itu perlu dikikis dari kamus kehidupan mereka kerana mereka perlu memperuntukkan masa untuk melakukan kecergasan fizikal seperti bermain bola sepak, berenang, menyertai acara balapan dan sebagainya demi kebaikan mereka. Kata orang, otak yang sihat datang dari badan yang cergas. Dengan memiliki badan yang sihat, murid-murid dapat fokus pada pelajaran mereka. Mereka dapat menjana idea yang bernas dan mampu berfikir secara kreatif dan kritis. Secara implisitnya, murid akan beroleh kejayaan dalam bidang akademik mereka. Pendek kata, murid dapat mencapai keseimbangan antara kejayaan akademik dengan kejayaan sukan melalui Dasar 1 Murid 1 Sukan yang diperkenalkan ini.

      Pada masa yang sama, Dasar 1 Murid 1 Sukan juga berupaya untuk mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Dasar ini memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Pada masa ini, sukan merupakan salah satu aktiviti penting. Ahli-ahli sukan yang berjaya akan dikenali di seluruh dunia. Mereka disanjung dan dipuja serta mampu meraih pendapatan berjuta-juta ringgit. Mereka bukan sahaja mampu menyumbang kepada pendapatan negara malahan menjadi duta kecil untuk menaikkan imej negara di persada antarabangsa. Kejayaan beberapa orang ahli sukan negara kita seperti Datuk Nicol Ann David, Datuk Lee Chiong Wee, dan sebagainya dalam bidang sukan seharusnya diteruskan.Sesungguhnya, usaha untuk memartabatkan arena sukan negara ke persada antarabangsa dengan kelahiran jaguh sukan negara yang digeruni dapat dicapai menerusi dasar ini.


       Bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa Dasar 1 Murid 1 Sukan banyak membawa  kemaslahatan kepada murid-murid di negara kita. Oleh itu, semua pihak harus memberikan galakan kepada murid-murid sekolah untuk menyertai semua aktiviti sukan yang dikelolakan oleh pihak sekolah berkaitan dengan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Dalam pada itu, pihak sekolah pula haruslah melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan dengan sempurna agar segala matlamat dan objektif yang ditetapkan akan tercapai. Pihak sekolah tidak harus bersikap sambalewa atau sekadar melepaskan batuk di tangga. Namun begitu, sokongan daripada ibu bapa juga penting untuk menjayakan dasar ini kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Mudah-mudahan, hasrat kita untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang, dan terbilang dalam sukan akan menjadi realiti dan bukannya angan-angan Mat Jenin. Biarlah matahari terus bersinar, biarlah pepohon terus menghijau dan biarlah sukan di Malaysia terus maju untuk bersaing di peringkat global agar Malaysia dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain di persada antarabangsa.

Wednesday, September 25, 2013

Time Table 2014 Sir Henry Consultant at Bandar Baru Simpang Kuala and Kompleks Peremba

PUSAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Sir Henry Consultant (AS0336221-P) 资深辅导补习中心
Advance - Main (总院) - Simpang Kuala (Near Nasmir)

Science (All from SMJK Keat Hwa)
F.1 (Wednesday) 8.15 - 10.15 pm [Mr. Ong Teik Ming]
F.2 (Wednesday) 8.15 - 10.15 pm [Cik.Nurul]
F.3 (Thursday) 4-6 pm [Pn.Maizatul]
F.4 (Sunday) 8-10 pm [Sir Henry]

Mr. Lee (Mathematics)
F.3 (Tuesday) 8 - 10 pm

Mr. C. K Lim (Bahasa Cina)
F.4 (Tuesday) 8 - 10 pm
F.5 (Sunday) 8 - 10 pm

Sir Henry (Currently Teaching at SMJK Keat Hwa)
Form 4 (Package 3 in 1-RM100 only)
Biology (Saturday) 11-1 pm
Chemistry (Saturday) 2 - 4 pm
Physics (Saturday) 5 - 7 pm

Holiday Revision Class F.4          (RM 100+10 per subject)
5 days per subjects (20 hrs per subjects) (2.15-7pm) Break 45 min
Physics (17-21 Nov 2013), Chemistry (24-28 Nov 2013)
Biology (1-5 Dec 2013), Science (8-11, 18 Dec)
3 in1 (Phy+Chem+Bio) - RM300 only (Free Module)

Seminar Pecutan Terakhir Ke-9 (最后冲刺)
*Spotted Answer* SPM 2013 in October 2013 (Saturday)
Physics (5/10) ,  Chemistry (12/10) ,  Biology (19/10)
8 am – 3 pm (Lunch is provided)

Holiday Revision Class F.2 Maths & Science (2 in1)    
9 days per subjects (36 hrs per subjects) (2.15-7pm) Break 45 min
19-24 Dec & 28-30 Dec      (RM 180+20 only)

Pecutan Sejarah SPM 2013 – Ramalan & Teknik Menjawab
By En. Rusli
8 Nov 2013 (Friday) 8.30am-12.30noon (4 jam) RM 60 only

PUSAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Sir Henry Consultant (AS0336221-P)
前进辅导补习中心 (H/P : 019-593 8108)
Branch (分院)- Taman Anggerik (Near Billion)
Time Table Year 2014

Cikgu Seah (Bahasa Melayu)-Cawangan
Explosion 1: Dari I.PF.1 (Monday) 8-10 pm
F.2 (Tuesday) 8-10 pm
F.3 (Sunday) 8-10 pm
F.4 (Thursday) 7.30-10 pm
F.5 (Saturday) 7.30-10 pm

En. Zhulkefli Mat Noor (Mathematics)-Cawangan
F.2 (Friday) 9.30-11.30 am
F.3 (Friday) 8.10-10.10 pm
F.4 (Monday) 8.10-10.10 pm
F.5 (Wednesday) 8.10-10.10 pm

Pn. How (Bahasa Cina)-Cawangan
F.1 (Tuesday) 8-10 pm
F.2 (Monday) 8-10 pm
F.3 (Wednesday) 8-10 pm

Sir Henry (Currently Teaching at SMJK Keat Hwa)
Form 5 (Package 3 in 1-RM100 only)-Pusat
Chemistry (Monday) 6.30-8 pm
Physics (Monday) 8.30-10 pm
Biology (Saturday) 8.30-10.30 am

Intensif Sejarah SPM 2013 – Untuk Pelajar Tingkatan 5 shj
By En. Rusli (4 bulan kursus)
 Jan to Apr (Saturday) 4.30-6.30pm RM 50 only per months

Sentuhan Terakhir Paper 3 SPM 2013-Pusat
Saturday 2 & 9 Nov 2013 (3 in 1-RM90 only)
Biology (11am-1pm), Chemistry (2-4pm), Physics (5-7pm)


Sila daftar secepat mungkin !!!

Ramalan B.M & B.I PMR 2013

Ramalan B.Melayu PMR 2013
Karangan berdasarkan bahan rangsangan
Gambar bersiri / tunggal
1.       Semangat patriotik di kalangan pelajar
2.       Sebab-sebab banguanan bersejarah perlu dipulihara
3.       Manfaat bersukan
4.       Langkah-langkah yang perlu diamalkan untuk menjaga kebersihan diri
Peta minda / rajah carta
1.       Langkah-langkah berjimat cermat
2.       Punca-punca keracunan makanan
3.       Cara-cara pemakanan yang sihat
4.       Langkah-Iangkah menyayangi alam sekitar
 1. Cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat

Karangan respons terbuka
 1. Ciri-ciri menjadi  seorang pelajar yang cemerlang
 2. Laporan lawatan sambil belajar
 3. Modal insan dan peranan ibu bapa
 4. Semangat perpaduan dalam masyarakat
 5. Kesan-kesan dan cara-cara mengatasi obesiti (kegemukan)
 6. Langkah-langkah meningkatan perpaduan rakyat Malaysia
 7. Cara-cara memulihara hutan hujan tropikal
 8. Faktor-faktor  dan cara-cara mengatasi ‘Vandalisme’ / Kesan-kesan dan cara-cara mengatasi gejala melepak
 9. Anda akan menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Tajuk syarahan anda ialah 'Kebaikan Internet kepada Pelajar'.
 10. Anda akan menyertai pertandingan syarahan yang diadakan pada peringkat sekolah. Tajuk syarahan yang dipilih ialah 'Kepentingan Memupuk Semangat Kerjasama dalam Masyarakat'.
 11. Peribahasa bagai aur dengan tebing membawa maksud saling bekerjasama atau hidup bantu-membantu. Tulis sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut.
 12. Peribahasa bersatu teguh, bercerai roboh membawa maksud persefahaman dalam masyarakat dapat membuahkan kejayaan manakala perbalahan akan menyebabkan perpecahan. Tulis sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut.
 13. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Peribahasa di atas bermaksud tidak akan tercapai cita-cita jika tidak berusaha. Tulis sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut.
 14. Anda telah menyelamatkan anak jiran anda daripada hangus dijilat api dalam satu kebakaran di kawasan tempat tinggal anda. Ceritakan pengalaman anda tersebut.
 15. Orang Kelainan Upaya pada hari ini seolah-olah dipinggirkan oleh segelintir masyarakat. Huraikan langkah-langkah untuk membantu Orang Kelainan Upaya.
Novel
-          Watak & perwatakan
-          Latar tempat dan peristiwa
-          Pengajaran
Ramalan B.Inggeris  PMR 2013
Composition
 1. Write a letter to your friend and tell him what he can do to save Earth. (Informal Letter)
 2. Write an article entitled ‘Precautions against Dengue Fever’ / Healthy Eating Habits. (Article)
 3. As the chairperson committee, you have been asked to prepare a report of raising fund for purchasing new computers in the school magazine. (Report)
 4. Describe and explain to your friend who is studying overseas how to make home-made soya milk. (Processes and Procedures)
Picture Composition
 1. Describe what happened in the village after the floods.
 2. How to prevent air pollution?
Speech-Healthy living
Opinion-Studying in a boarding school is better than studying in a day school
Novel
-          Character / Event
-          Moral value

Prepared by Sir Henry Consultant (019-593 8108)
Advanced Tutor of Science, Physics, Chemistry & Biology
Bac. Science (Hons) Biochemistry (UKM)


Time Table 2014 Sir Henry Consultant

Advanced Tutor of Science, Physics, Chemistry & Biology
Sir Henry Consultant (AS0336221-P)
Bac. Science (Hons) Biochemistry (UKM)
H/P : 012-4958108 @ 019-5938108
Time Table Year 2014

Form 4 Physics Year 2014
Hari
Masa
Tempat
Saturday
5-7 p.m.
Sir Henry Consultant
Friday
8.15-10.15 a.m
Pusat Tuisyen Global Minda (P.J 2)

Form 4 Chemistry Year 2014
Hari
Masa
Tempat
Saturday
2-4 p.m.
Sir Henry Consultant
Sunday
6-7.30 p.m.
Pelangi Tuition Centre (S. Kuala) 
Friday
2.45-4.45 p.m.
Pusat Tuisyen Global Minda (P.J 2)

Form 4 Biology Year 2014
Hari
Masa
Tempat
Friday
8-10 p.m.
Pusat Tuisyen Global Minda (P.J 2)
Sunday
4-5.30 p.m.
Pelangi Tuition Centre (S. Kuala) 
Saturday
11-1 p.m
Sir Henry Consultant

Promotion Package 2014 di Pusat Tuisyen Global Minda (Jitra)
Minyak Naik, Yuran Turun dari RM120 ke RM100 sahaja
 Advanced Tutor of Physics, Chemistry & Biology (3 in 1)
1 subjek RM40, 2 subjek RM70, 3 subjek sains RM100 sahaja
Sir Henry (Currently Teaching at SMJK Keat Hwa)
Bac. Science (Hons) Biochemistry (UKM)
Form 5 Physics Year 2014
Hari
Masa
Tempat
Monday
8.30-10 p.m.
Sir Henry Consultant
Friday
10.45-12.45 p.m.
Pusat Tuisyen Global Minda (P.J 2)

Form 5 Chemistry Year 2014
Hari
Masa
Tempat
Thursday
6-7.30 p.m.
Pelangi Tuition Centre (S. Kuala) 
Monday
6.30-8 p.m.
Sir Henry Consultant
Friday
5.15-7.15 p.m.
Pusat Tuisyen Global Minda (P.J 2)

Form 5 Biology Year 2014
Hari
Masa
Tempat
Thursday
4-5.30 p.m.
Pelangi Tuition Centre (S. Kuala) 
Thursday
8.15-10.15 p.m.
Pusat Tuisyen Global Minda (P.J 2)
Saturday
8.30-10.30 a.m.
Sir Henry Consultant

Promotion Package 2014
 Sir Henry Consultant
Physics, Chemistry & Biology (F.4 @ F.5)
Package (3 in 1) : RM100 only per months

Science 2014
F.3 Saturday (8-10 pm)-Pelangi Tuition Centre
F.4 Sunday (8-10 pm)-Sir Henry Consultant
F.5 Monday (4-6 pm)-Pelangi Tuition Centre