I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, May 14, 2012

Analisis RUMUSAN BM SPM Nov 2001-Jun 2011ANALISIS SOALAN 1 : MERUMUSKAN KARANGAN
KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001-JUN 2011)
SPM
SKOP SOALAN
KATA YANG SESUAI UNTUK PENDAHULUAN
NOV 2001
Tanggungjawab penulis
peranan/ sumbangan/ tugas
JUN  2002
Peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara
sumbangan/ kepentingan/ fungsi/ tugas
NOV 2002
Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ pendekatan/ teknik-teknik/ strategi/tindakan
JUN  2003
Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat.
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ pendekatan/  strategi/tindakan
NOV 2003
Kepentingan pelabelan makanan
faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
JUN  2004
Masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan  awam di Malaysia.
kekangan/ kesulitan/ kerumitan/ hambatan
NOV 2004
Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya.
manfaat/ kebaikan/ kelebihan/ kepentingan
JUN  2005
Cara-cara mengurus tekanan dankepentingan pengurusan tekanan kepada individu
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ pendekatan/ strategi 
NOV 2005
Faedah-faedah hidup berjiran dancara-cara memupuk semangat kejiranan
manfaat/kepentingan/ kelebihan/kebaikan 
JUN  2006
Kelebihan kerja berpasukan dan cara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan.
faedah/ manfaat/kepentingan/ kebaikan/ keberkesanan 
NOV 2006
Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ pendekatan/ strategi 
JUN 2007
Kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaannya
faedah-faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan
NOV 2007
Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara.
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/langkah-langkah/ pendekatan/ teknik-teknik/ strategi
JUN 2008
Faedah membaca dan cara-caramenggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat.

manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ kelebihan
NOV 2008
Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas  dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas
  manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ 
  kelebihan
JUN 2009

Punca-punca  keracunan makanan dankesan-kesan keracunan makanan..
  faktor-faktor /sebab-sebab
NOV 2009

Kepentingan  tidur dari segi saintifikdan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur
  faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
 
JUN 2010

Kesan pemanasan global dan sebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini
 implikasi/impak/akibat/keburukan/natijah
 
NOV 2010

Kebaikan makan coklat dan cara-caramemajukan industri coklat
manfaat/ kepentingan/ faedah/
  kelebihan
JUN 2011

Kepentingan berpeluh kepada manusia dan cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeluarkan peluh.
 faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
 

TEMA PILIHAN YANG PENTING ( BM KERTAS 1 Trial & Real SPM 2012)BIL
TEMA
ARAH SOALAN
1
GEJALA BULI
Punca / langkah
2
RANCANGAN REALITI
Langkah / Kesan
3
SEMANGAT  KEJIRANAN
Langkah / Kesan
4
TELEFON BIMBIT
Kesan kepada pelajar
5
ISU PEKERJA ASING
Langkah
6
ISU LUMBA HARAM
Langkah
7
BANGUNAN BERSEJARAH
Kepentingan
8
PELANCONGAN
Kepentingan / Langkah
9
 KOMSAS
Ulasan drama
10
PERPADUAN 
Langkah / Kesan
11
AMALAN MEMBACA
Langkah
12
ALAM KERJAYA
Persediaan pelajar

Tajuk-tajuk Penting Sejarah Tingkatan 4 bagi Peperiksaan Pertengahan tahun 2012TAJUK-TAJUK PENTING PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 - 2012

Bab 1  (Tema 1)
-Pengertian tamadun mengikut Barat dan Islam.
-nama2 tamadun awal di lembah sungai.
-ciri2 tamadun awal.
-mengapa tamadun bermula di sungai.
-Tamadun Mesir.(sistem pemerintahan & kepercayaan, sumbangan tamadun Mesir)
-Apakah ciri2 penting bagi memajukan negara.


Bab 2 (Tema 1) Penting.
-T.China – pendidikan dan perundangan. (jenis2 pendidikan, confusious vs legalisme) (sains sosial, sains dan teknologi)
-T.India- pendidikan dan perundangan. Undang-undang asoka /Dharma Sastra. (sains sosial, sains dan teknologi)
-Mengapa perundangan penting.
-Tamadun Rom (pentadbiran, sosial & sains teknologi)
-Tamadun Yunani (sains sosial, sains dan teknologi)

Bab 3 (Tema 2) penting.
-maksud pelabuhan pebekal, pelabuhan kerajaan, pelabuhan entrepot.
-ciri kerajaan maritim.
-mengapa perlu kerajaan agraria dan pelabuhan maritim berbaik-baik.
-Kepentingan candi,pengaruh Hindu Buddha dalam sastera.
-Pengaruh Hindu Buddha dalam masyarakat Asia tenggara. (politik, ekon dan sosial)
-Kerajaan Srivijaya & kuasa Maritim.
-Kerajaan Kedah Tua.
-Kepentingan Candi.
-Kepentingan Bahasa Sanskrit.

Bab 4 (Tema 3)Islam di Makkah. Penting.
-definisi jahiliah dan ciri2nya.
-mengapa digelar zaman kegelapan.
-ciri2 drp segi agama, politik, dan ekonomi.
-amalan sistem Kabilah & kesan-kesannya.
-semangat assabiyah definisi & kesannya terhadap masyarakat.
-bagaimana ciri2 seorang syeikh
-bagaimana penyebaran secara rahsia & terbuka.
-Penentangan Islam di Makkah.
-Reaksi masyarakat di Makkah.

Sunday, May 6, 2012

Huraian Sukatan Biologi & Kimia STPM 2012/2013 (Semester)


Biology STPM

First term (BIOLOGICAL MOLECULES AND METABOLISM)

§  Biological Molecules
§  Structure of Cells and Organelles
§  Membrane Structure and Transport
§  Enzymes
§  Cellular Respiration
§  Photosynthesis

Second term (PHYSIOLOGY)

§  Gas Exchange
§  Transport in Animals and Plants
§  Control and Regulation
§  Reproduction, Development and Growth
§  Homeostasis
§  Immunity
§  Infectious Diseases

Third term (ECOLOGY AND GENETICS)

§  Taxonomy and Biodiversity
§  Ecology
§  Selection and Speciation
§  Inheritance and Genetic Control
§  Gene Technology
§  Biotechnology

Chemistry STPM

First term
§  Atoms, Molecules and Stoichiometry
§  Electronic Structure of Atoms
§  Chemical Bonding
§  States of Matter
§  Reaction Kinetics
§  EquilibriaSecond term

§  Chemical Energetics
§  Electrochemistry
§  Periodic Table: Periodicity
§  Group 2
§  Group 14
§  Group 17
§  Transition Elements

Third term

§  Introduction to Organic Chemistry
§  Hydrocarbons
§  Haloalkanes
§  Hydroxy Compounds
§  Carbonyl Compounds
§  Carboxylic Acids and their Derivatives
§  Amines, Amino Acids and Proteins
§  Polymers