I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, October 27, 2014

Sivik

BAHAGIAN A

Jawab Semua soalan di bawah.


1. Apakah yang dimaksudkan dengan wawasan diri?

A  angan-angan yang menjadi kenyataan
B  semangat yang ada pada diri
C  impian yang telah terlaksana
D  pandangan jauh tentang perkembangan masa depan diri sendiri

2. Mei Ling murid cemerlang. Selain cemerlang dalam akademik, dia aktif dalam 
aktiviti kokurikulum juga. Dia disenangi oleh rakan dan guru kerana 
sikapnya yang rajin, tidak sombong, bertoleransi dan selalu membuat kebaikan. 
Mei Ling telah menunjukkan keseimbangan diri dari aspek… 

A  rohani, intelek dan rohani.
B  intelek dan jasmani
C  intelek, jasmani, dan rohani
D  intelek, jasmani, rohani, dan emosi

3. Namakan institusi yang paling asas untuk membentuk masyarakat yang 
      berkualiti.

A  institusi awam
B  institusi keluarga
C  institusi pendidikan
D  institusi pengajian tinggi

4. Bagaimanakah sesebuah keluarga dapat menyumbang kepada ekonomi negara 
secara tidak langsung?

A  bekerja secara tetap dan sambilan untuk menambah pendapatan
B  menyumbangkan cukai perkhidmatan dan hiburan
C  membuat pinjaman kewangan daripada bank
D  menjalankan aktiviti perniagaan untuk menyara hidup

5. Apakah faktor-faktor yang menjadi punca remaja terlibat dalam masalah sosial?
I    pengaruh media elektronik
II   pengaruh rakan sebaya
III  ibu bapa bekerja
IV  tidak mengamalkan nilai agama

A  I, II, dan III
B  I, II, dan IV
C  I, III, dan IV
D  II, III, dan IV

  
6.  Pilih pernyataan yang dapat menggambarkan penderaan fizikal.
I    Kanak-kanak melakukan senaman fizikal sehingga mengalami sakit otot
II   Ibu bapa memukul kanak-kanak hingga mengalami kecederaan serius
III  Kanak-kanak dicederakan dengan puntung rokok sebagai amaran agar tidak 
            berbohong
      IV  Murid didenda mengemas rumah selama seminggu kerana tidak menyiapkan           
            kerja sekolah
A  I dan IV
B  II dan III
C  II, III, dan IV
D  I, II, III, dan IV

7. Yang berikut adalah norma komuniti, kecuali

A  bersalam-salaman ketika bertemu
B  menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam rumah
C  mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam rumah
D  menghormati orang yang lebih dewasa dengan panggilan tertentu

8. Pilih kesan daripada pengambilan minuman keras atau arak.
I  dapat menjejaskan kesihatan
II  tidak dapat berfikir dengan waras
III gagal mengawal diri dengan baik
IV  mengakibatkan kemalangan jika memandu

A  I dan II
B  I dan IV
C  I, II, dan IV
D  I, II, III, dan IV

9. Nyatakan nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia 
      berdasarkan situasi di atas.
I  Kasih sayang
II  Bertanggungjawab
III Kesederhanaan
IV  Menghormati orang tua

A  I dan II
B  I dan IV
C  I, II, dan IV 
D  I, II, III, dan IV10. Apakah maksud ucapan “Gong Xi Fa Cai”?

A  semoga perayaan ini lebih meriah
B  agar kamu mendapat kekayaan
C  agar umur kamu dipanjangkan
D  semoga ikatan keluarga terus kukuh

11. Yang berikut adalah perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh umat Islam 
sebelum pergi ke masjid untuk bersembahyang sunat Aidilfitri, kecuali

A  mandi sunat Aidilfitri
B  memakai pakaian yang bersih
C  memakai baju kurung atau baju Melayu
D  menjamah makanan dan minuman

12. Apakah tujuannya penganut agama Hindu membawa kavadi semasa perayaan 
     Thaipusam?

A  menyucikan diri daripada dosa
B  membayar nazar kepada Tuhan Murugan
C  berniat terhadap sesuatu yang dihajati
D  menghilangkan penderitaan

13.  Berdasarkan pemahaman anda, apakah yang dimaksudkan dengan 
 perlembagaan?

A  Undang-undang tertinggi yang menjadi asas bagi pemerintahan negara.
B  Undang-undang yang ditentukan oleh pihak mahkamah
C  Undang-undang yang digunakan untuk menghukum pesalah
D  Undang-undang yang digubal berdasarkan kehendak rakyat

14.  Manakah antara yang berikut yang berkait dengan fungsi perlembagaan?
I    memastikan kerajaan tidak mengalami kerugian dalam pentadbiran kerajaan
II   membolehkan rakyat mengetahui hak mereka
III  menentukan bidang kuasa di antara badan perundangan, badan kehakiman, 
           dan badan eksekutif
      IV  memastikan golongan kaya menghulurkan bantuan kepada golongan miskin

A  I dan II
B  I dan IV
C  II dan III
D  III dan IV

15. Raja atau sultan adalah ketua agama Islam bagi…

A  Wilayah Persekutuan
B  Sabah dan Sarawak
C  negeri masing-masing
D  Melaka dan Pulau Pinang


16. Manakah antara yang berikut merupakan perkara yang termaktub dalam 
Perlembagaan Malaysia?
I   Agama
II   Bahasa
III  Yang di-Pertuan Agong
IV  Kedudukan istimewa orang Melayu, bumiputera Sabah dan Sarawak

A  I, II, dan III
B  I, II, dan IV
C  I, III, dan IV
D  II, III, dan IV

17. Apakah yang perlu diberikan oleh majikan kepada pekerjanya sebagai 
menghargai jasa dan sumbangan pekerja yang telah meningkatkan pendapatan 
syarikat?

A  cuti
B  gaji
C  bonus
D  kerja

18. Majikan yang mengambil golongan kurang berupaya sebagai kakitangannya 
perlu menyediakan kemudahan yang berikut kepada pekerjanya itu.
I  lif
II  tandas khas
III  laluan kerusi roda
IV  tempat letak kereta khas

A  I, II, dan III
B  I, III, dan IV  
C  II, III, dan IV
D  I, II, III, dan IV

19.  Peruntukan agama dalam perlembagaan dapat dinyatakan sebagai……
       I   Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam bagi semua negeri
       II  Agama Islam dilarang sama sekali untuk disebarkan dalam kalangan penganut 
           agama lain
       III Agama Islam adalah agama rasmi bagi Persekutuan, namun agama lain boleh 
           diamalkan secara aman
       IV Yang di-Pertuan agong diberi kuasa untuk mengawal dan menyekat 
            Pengembangan agama lain dalam kalangan penganut Islam

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV20. Pilih kenyataan yang benar tentang tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri. 
      I    Membuat belanjawan diri
      II   Membeli secara rasional dan bijak
      III  Mempunyai kesedaran mengkritik
      IV  Menjaga alam sekitar dan alam semula jadi

A I dan II
B. I, II dan III
C. I, II dan IV
D. I, II, III dan IV
  

BAHAGIAN B

1. Tahap kesedaran kepenggunaan kepada pengguna di negara ini masih rendah. Maklumat tentang kepenggunaan sering tidak sampai kepada pengguna. Peranan persatuan-persatuan pengguna juga dianggap belum tersebar luas ke seluruh negara.
( a ) Pada pendapat anda, siapakah pengguna?

________________________________________________________________

________________________________________________________________
    ( 2 markah )

( b ) Berikan tiga hak pengguna.

(i)      ______________________________________________________

(ii)     ______________________________________________________
 
(iii)    ______________________________________________________
    ( 3 markah )

( c )  Jelaskan dua ciri pengguna yang rasional.

(i) ____________________________________________________

(ii) ____________________________________________________

(iii) ____________________________________________________
    ( 2 markah )

( d ) Namakan satu persatuan pengguna yang anda tahu.

________________________________________________________________
                                                    ( 1 markah )

( e  ) Nyatakan dua cara jika anda tertipu semasa membeli barang.

(i) ____________________________________________________

(ii) ____________________________________________________
( 2 markah )
2. Pelbagai cara telah digunakan untuk membendung rasuah di negara ini kerana implikasinya amat buruk kepada rakyat dan negara.

( a ) Berikan dua sebab seseorang itu terjebak dengan rasuah.

(i)   _______________________________________________________

(ii)   _______________________________________________________
( 2 markah )

( b ) Nyatakan dua peranan kerajaan dalam membanteras rasuah.

(i) ____________________________________________________

(ii) ____________________________________________________
   ( 2 markah )

( c ) Namakan akta dan badan yang bertindak membendung rasuah di negara 
                   ini.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
   ( 2 markah )

( d  ) Berikan dua pandangan anda tentang individu yang sanggup menerima 
         rasuah.

(i) ____________________________________________________

(ii) ____________________________________________________
    ( 2 markah )

( e ) Nyatakan dua kesan rasuah kepada keluarga.

(i) ____________________________________________________

(ii) ____________________________________________________
    ( 2 markah )

  

    
3.      ( a ) Nyatakan tiga masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini.

(i) _______________________________________________________

(ii) _______________________________________________________

(iii) _______________________________________________________

                         ( 3 markah )

        ( b ) Berikan satu faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial.

         ___________________________________________________________________
   
 ( 1 markah )

        ( c ) Pilih salah satu gejala sosial yang anda senaraikan di (a) dan huraikan 
               kesannya kepada masyarakat.
             ___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________

    ( 6 markah )
Jawapan :

Bahagian A

1. D
2. C
3. B
4. B
5. B
6. B
7. D
8. D
9. C
10. B
11. C
12. B
13. A
14. C
15. C
16. B
17. C
18. C
19. C
20. B

Bahagian B

1. ( a ) Mereka yang menggunakan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi 
     keperluan dan kehendaknya.

( b ) (i)  Hak mendapatkan keselamatan
  (ii) Hak membuat pilihan
  (iii)Hak untuk bersuara

( c ) (i) Boleh membuat aduan jika ditipu oleh pengeluar
  (ii) Bijak memilih sebelum membeli barangan

( d ) Persatuan Pengguna Pulau Pinang

( e  ) (i) Membuat aduan 
   (ii) Mendapatkan ganti rugi

2. ( a ) (i) Sikap tamak
 (ii) Keadaan terpaksa/ dipaksa

       ( b ) (i) Kuat kuasakan undang-undang
  (ii) Kempen anti rasuah
        ( c ) Akta Pencegahan Rasuah dan BPR ( Badan Pencegah Rasuah )

        ( d ) (i) Rendah moralnya
   (ii) Tidak bermaruah

        ( e ) (i) Imej keluarga jatuh
   (ii) Keluarga disingkirkan dari masyarakat

3. ( a  ) (i) Vandalisme
  (ii) Gangsterisme
  (iii)Pergaulan bebas/ Penderaan / Penyalahgunaan dadah.

      ( b ) Faktor persekitaran, pengaruh rakan sebaya, kurang didikan agama dll.

      (  c ) -    Kemudaratan kepada kesihatan tubuh badan
Lahirnya bayi luar nikah
Kecederaan mental dan fizikal
Kemerosotan prestasi pelajaran, mutu kerja, disiplin.
Keruntuhan akhlak
Mengancam kestabilan dan keamanan negara
Trauma kepada mangsa, tiada keyakinan diri
Keruntuhan institusi kekeluargaan

** jawapan yang munasabah mengikut pertimbangan guru boleh diterima.
No comments:

Post a Comment