I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, November 12, 2013

SUBTOPIK PENTING SEJARAH SPM 2013Bab
TINGKATAN 4
1

Tamadun Hwang Ho
2
Sumbangan Tamadun India dan China
-          Ekonomi / Pertanian
-          Sains Dan Teknologi pertanian
3
Kerajaan Maritim (Pentadbiran Srivijaya dan Kedah Tua ) dan Pengaruh Hindu Buddha
4
Zaman Jahiliyah
5
Perjanjian Aqabah , Hijrah,
Piagam Madinah,  Perang Dalam Islam Perj. Hudaibiyah, Pembukaan semula Kota Makkah
6
Kerajaan Bani Abbasiyah
( Pembentukan kerajaan dan sumbangan)
 Syarat jadi khalifah, tugas khalifah, cara pelantikan khalifah.
Khalifah Uthman dan Khalifah Ali
7
Teori Kedatangan Islam
Cara  Islam tersebar di Asia Tenggara
*Pengaruh Islam Politik
8
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia Ekonomi
(Halaman : 208 -212)
-          Matawang
-          Perdagangan
-          Percukaian
9
Zaman Gelap dan Zaman Reformation, Renaissance
10
Dasar British terhadap Pertanian
-          Undang2 Tanah / Akta tanah
Dasar British Terhadap Pekebun Kecil
Institusi kewangan dan Insurans
Kesan-kesan Dasar Ekonomi
-          Pembandaran
-          Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum
-          Sistem Pendidikan Vernakular
-          Sektor Perkilangan
-          Sistem Pengangkutan dan Perhubungan
-          Perkhidmatan Kesihatan


Bab
TINGKATAN 5
1
Birokrasi Barat di Filipina
Birokrasi barat umum
Maksud imperialisme
2
Gerakan ISLAH dan Persatuan Melayu
Akhbar Majalah dan Novel
Faktor pemangkin Nasionalisme
3
·         Sistem Jemaah Menteri Kelantan dan Terengganu
·         UU Tubuh Terengganu
·         Pentadbiran Demokrasi N9
·         Ciri-ciri negara bangsa KSM
5
·         Sistem Ahli,Pakatan Murni dan PTM 1957
·         Suruhanjaya Reid dan PTM 1957
6
·         Faktor dan Langkah pembentukan Malaysia
·         Suruhanjaya Cobbold
·         Cadangan dan Faktor Pembentukan Malaysia
·         Reaksi pembentukan
7
·         Dewan Rakyat dan Dewan Negara
·         Pilihanraya
·         Lambang negara (jata negara)
8
·         Rukun Negara, Wawasan 2020
·         BM sbg Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan
·         Sukan untuk Perpaduan
·         Akta Bahasa Kebangsaan
·         Penyata Razak,Rahman Talib dan JK Kabinet
·         WAWASAN 2020
9
Faktor dan bentuk penggubalan dasar luar
Pertubuhan serantau
ASEAN
Faedah Malaysia dalam ASEAN

No comments:

Post a Comment