I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, November 12, 2013

Ramalan soalan dan jawapan sejarah spm 2013

TINGKATAN 4

TAMADUN HWANG HO

(a) Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang
• Anyang[1 markah]

(b) Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.
• Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan
• Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
• Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar
• Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh
• Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani                 [2 markah]

(c) Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou ?
• Kezaliman pemerintah Raja Shang
• Kebangkitan golongan hamba
• Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan                                                   [1 markah]

(d) Apakah langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat sokongan daripada pembesar mereka ?
• Melalui ikrar taat setia kepada pemerintah
• Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
• Diminta melindungi Raja
• Memberikan bantuan tentera pada masa perang
• Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan [3 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho?
• Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja
• Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
• Bertanggungjawab memungut cukai
• Menguruskan pertahanan
• Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing                                      [3 markah]

4. Tamadun Hwang Ho adalah tamadun terawal di China yang memberikan sumbangan yang penting kepada peradaban dunia.

(a) Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho.
• Golongan raja
• Golongan Pembesar
• Golongan artisan
• Golongan Tentera
• Golongan Petani
• Golongan Hamba                                                                                                    ( 2 markah )

(b) Nyatakan dua contoh kepercayaan yang diamalkan oleh golongan masyarakat dalam tamadun Hwang Ho.
• Animisme
• Politeisme
• Penyembahan roh nenek moyang
• Menyembah tuhan syurga/Shang-ti/tuhan bumi/Tu
• Menyembah sungai/bukit/gunung
• Menilik nasib menggunakan tulang oracle                                                                      ( 2 markah )

(c) Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho.

• Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam 
• dan musim menuai
• Menjalankan aktiviti harian/upacara perkahwinan/ pemburuan/pengkebumian
( 2 markah )

(d) Senaraikan dua ciri negara kota anyang dalam tamadun Hwang-Ho.
• Terletak di tanah tinggi di Sungai Huan
• Terdapat istana/kuil/pusat pentadbiran
• Golongan raja/pembesar/agama tinggal di kawasan bandar
• Dilengkapi tembok bagi menghalang penceroohan musuh
• Dikelilingi perkampungan yang dihuni masyarakat petani
( 2 markah )

(e) Pada pendapat anda, apakah sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian kepada peradaban manusia.
• Pembinaan sistem pengairan/terusan
• Kemajuan dalam teknologi pembajakan
• Penciptaan cangkul/sabit
• Penggunaan batas
• Mencipta alat pertanian berasaskan besi
                                                                                                                                                ( 2 markah )

TAMADUN INDIA - PENDIDIKAN ***
Terangkan kegiatan Ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India
F1      Kegiatan perdagangan berkembang pesat
H2a    Melibatkan perdagangan dalaman /antara wilayah kerajaan India
H2b    Perdagangan luar
H2c     Pusat perdagangan di Anga/Kalinga/Karusa
H2d    Menghasilkan emas/gading gajah/senjata/berlian/mutiara
H2e    Menjalin hubugan dagangan dengan Macedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara
H2f     Pelabuhan antarabangsa di Tamralipti/Ghantashala/Kadura di Timur
H2g    Pelabuhan Broach/Chaul/Kalyan/Cambay di bahagian Barat
F2      Kewujudan persatuan perdagangan/sresthin
H2a    Persatuan tukang kau
H2b    Tukang logam/tukang kulit
H2c     Matlamat persatuan mengawal harga
H2d    Kualiti barangan / gaji pekerja
F3      Penggubalan undang-undang persatuan
H3a    Undang-undang diawasi oleh raja
F3      Pengenalan mata wang sebagai medium jual beli
H3a    Zaman Gupta-Mata awng emas digunakan
H3b    Pelaksanaan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
F4      Perkembangan perusahaan tekstil/kain kapas /sutera     
H4a    Sutera berpusat di Bengal dan Benares
H4b    Perusahaan barangan emas/mutiara/batu permata
F5      Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan
H5a    Hasil pertanian dan buah-buahan
H5b    Cukai untuk menyara tentera/pentadbir/raja

Terangkan perkembagaan Pendidikan dalam Tamadun India

F1      Bermula pada zaman vedik
F2      Mementingkan keagamaan/agama Hindu sebagai teras
F3      Didominasi oleh kaum lelaki
F4      Wanita tidak berpeluang untuk belajar
F5      Pembelajaran kitab-kitab veda
F6      Bahasa sanskrit sebagai medium pengajaran dan pembelajaran
F7      Menggunakan kaedah hafalan untuk mendalami kitab-kitab veda
F8      Pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha sebagai persediaan selepas mati
F9      Tumpuan pendidikan ialah agama
F10     Mempelajari segala hukum agama untuk kesempurnaan hidup
F11     Pengajaran nilai-nilai murni
F12     Pendidikan tinggi di kolej Brahman
F13     Pendidikan turut diberikan di istana
F14     Universiti agama Budhha (Nalanda) turut diwujudkan
F15     Untuk menjadi Brahmin seseorang harus menghafal pelbagai buku agama (Veda)
F16     Turut mempelajari karya saintifik /falsafah
F17     Meningkatkan ilmu sains
F18     Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan mengatasi buta huruf
F19    Mendapat jawatan dalam kerajaan


         PERLUASAN KUASA

• Setelah menubuhkan kerajaan yang stabil dan kuat, seseorang pemerintah itu akan berusaha untuk meluaskan kawasan pemerintahannya.
• Perluasan kawasan pemerintah dilakukan melalui penaklukan dan pembukaan kawasan baru.


TAMADUN YUNANI

v
 Permulaan agenda penaklukan oleh pemerintah Yunani telah bermula sejak tahun 800 s.m.
v
 Dimulakan oleh Philip II dari Macedonia yang telah menyatukan semua bahagian Yunani untuk menjadi sebuah negara.
v
 Kemudian usaha penaklukan ini diteruskan oleh anaknya iaitu Alexander the Great. Beliau merupakan seorang jeneral yang terkenal dalam sejarah dunia dan menaiki takhta pada tahun 336 s.m.
v
 Semasa zaman pemerintahannya, beliau telah berjaya menguasai Parsi, Mesir, Turkistan dan Samarkand. Akhirnya seluruh kawasan Laut Mediterranean berada di bawah kekuasaannya.
v
 Semasa era pemerintahannya memperlihatkan penyebaran Kebudayaan Hellinstik ke seluruh timur. Kebudayaan Hellinstik ini ialah campuran kebudayaan Yunani, Parsi, dan kebudayaan timur yang lain. Syracuse, Iskandar dan Antioch merupakan antara tempat yang menerima kebudayaan ini.
v
 Kegemilangan empayar Yunani ini tamat apabila kematian Alexander the Great dan bermulanya kemunculan Rom.

TAMADUN ROM

v
 Perluasan kuasa di Rom bermula pada tahun 27 S.M. iaitu pada period pemerintahan Agustus Caesar.
v
 Agustus Caesar adalah pengasas empayar Rom dan anak saudara kepada Julius Caesar. Semasa pemerintahannya, beliau telah menjalankan pemerintahan diktator.
v
 Keadaan ini berlaku setelah beliau berjaya mengalahkan tentera pimpinan Anthony, bekas jeneral Augustus Caesar yang telah bergabung dengan tentera Mesir di bawah pimpinan Cleoparta dalam peperangan Actium ( 31 S.M ).
v
 Pada era pemerintahannya, beliau telah menubuhkan sistem empayar yang berbeza daripada sistem republik sebelumnya, iaitu mewajibkan sistem pemerintahan warisan.
v
 Beliau telah berjaya membentuk empayar hinggga ke Britian, Sepanyol, kawasan Sungai Rhine, Danube, Laut Hitam, Pergunungan Altas, Afrika Utara, Macedonia, sebahagian Turki dan Palestin.


TAMADUN INDIA 

v
 Tokoh perluasan kuasa dalam tamadun India dimulakan oleh pemerintahan Dinasti Maurya iaitu Chandragupta Maurya ( 321-292 S.M. ).
v
 Kejayaan Chandragupta yang dapat membentuk empayar adalah disebabkan mempunyai pasukan tentera yang besar, 600 ekor gajah, 1000 orang tentera berkuda dan 10, 000 orang infantri.
v
 Beliau telah berjaya menguasai seluruh India Utara. Setelah mengukuhkan kedudukannya, beliau berjaya menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus.
v
 Kemudian agenda perluasan kuasa di India diteruskan oleh anaknya iaitu Bindusara. Bindusara telah meluaskan empayar Maurya ke Mysore di bahagian selatan India. 
v
 Selepas Bindusara, Asoka telah menguasai seluruh India menjadi kawasan takluk empayar Maurya. Keadaan tersebut adalah kesan daripada kemenangan Asoka ke atas kawasan Kalinga.
v
 Selepas kemenangan ke atas Perang Kalinga, Asoka tidak mengamalkan corak pemerintahan seperti tokoh-tokoh sebelumnya, tetapi menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan Maurya.
v
 Hal ini berlaku kerana lebih memberi tumpuan kepada penyebaran agama Buddha.


TAMADUN CHINA 
v Perluasan kuasa juga telah membawa kepada kelahiran empayar pada zaman Dinasti Chin, iaitu pada era pemerintahan Shih Huang Ti yang berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di China
v
 Shih Huang Ti telah melaksanakan ;
a) Corak pemerintahan secara autokratik iaitu tegas dan mutlak
b) Menghapuskan golongan bangsawan
c) Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir
d) Mencantumkan Tembok Besar China untuk tujuan pertahanan empayar China daripada serangan orang gasar
v
 Kemerosotan Dinasti Chin telah digantikan dengan kemunculan Dinasti Han. Pada zaman Dinasti Han kewibawaan Maharaja Han Wu Ti yang digelar Maharaja Tentera telah berjaya memperluaskan kawasan jajahannya melalui pasukan yang besar dan kuat.
v
 Antara kawasan ynag berjaya ditakluknya, meliputi Sinkiang, Lembah Tarim, dan Tutor di utara, Yang Tze, Kwangsi dan Kwang Tung di selatan.
v
 Beliau juga telah berjaya menyebarkan pengaruh China hingga sampai ke Jepun dan Turkistan serta dapat mewujudkan keamanan dan kemakmuran Negeri China. 
        
PERLUASAN KUASA - Tokoh

a)    Huraikan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh berikut dalam usaha perluasan kuasa kerajaan masing-masing.                                                             
[14 markah]
i)       Alexander the Great
ii)      Augustus Caesar
iii)     Chandragupta Maurya
iv)     Shih Huang Ti

i)       Alexander The Great
F1     Alexander The Great telah berjaya menyatukan Macedonia dan Yunani
F2     berjaya meluaskan lagi kawasan takluk Yunani
F3     menguasai Parsi, Mesir,Turkistan,Samarkand
F4     seluruh wilayah Mediterranean berada di bawah kekuasaannya
F5     menyebarkan kebudayaan Hallenistik
F6     budaya Hallenistik ialah campuran budaya Yunani, Parsi dan Timur yang lain
F7     budaya hallenistik tersebar di kota Syracause di Itali, Iskandariyah, Antioch

ii)      Augustus Caesar
F1     berjaya mewujudkan sistem empayar yang berbeza daripada sistem republik sebelumnya
F2     beliau mewajibkan sistem pemerintahan warisan
F3     beliau ialah pengasas empayar Rom
F4     memerintah seperti diktator
F5     berjaya mengalahkan tentera pimpinan Anthony, bekas jeneral Augustus Caesar
                 
iii)     Chandragupta Maurya
F1     berjaya menguasai seluruh India Utara
F2     menakluk Punjab
F3     menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat

iv)     Shih Huang Ti
F1     Shih Huang Ti telah menyatukan seluruh kerajaan kecil di China
F2     beliau memerintah secara autokratik, iaitu tegas dan mutlak
F3     menghapuskan kuasa golongan bangsawan
F4     melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir
F5     mengarahkan pembinaan Tembok Besar China bagi menghalang serangan orang Gasar

b)    Huraikan perubahan dasar pemerintahan di India di bawah pemerintahan Asoka dan di China semasa pemerintahan Maharaja Han Wu Ti.                                                                      [6 markah]     

i)       Asoka
F1     tidak menekankan ketenteraan sebagai asas perluasan kuasa
F2     menekankan dasar yang lebih lembut/terbuka
F3     memberi penekanan kepada perluasan agama Buddha
F4     menguasai seluruh India di bawah takluk Maurya
F5     apabila Asoka berjaya memenangi Perang Kalinga     

ii)      Han Wu Ti
F1     berjaya meluaskan kuasanya melalui angkatan tentera yang besar dan kuat
F2     meluaskan pengaruh China hingga ke Jepun, Turkistan
F3     berjaya mewujudkan keamanan dan kemakmuran China
    

HIJRAH

Maksud Hijrah
Perpindahan dari Makkah ke Madinah
Perubahan dari keadaan buruk kepada baik
Semangat ini berubah dari buruk kepada baik

Sebab dan Tujuan Hijrah
Perintah Allah
Jemputan orang Madinah
Strategi meneruskan dakwah
Elak penyeksaan orang Quraisy
Mendamaikan masyarakat Madinah
Mengamalkan cara hidup Islam

Bukti Orang Islam Yang Berhijrah ke Madinah Bukan Pelarian
Dijemput oleh orang Madinah
Disambut meriah
Diberi layanan istimewa
Dijamin keselamatan
Nabi dilantik menjadi pemimpin
Persetujuan dibuat melalui perjanjian

Peristiwa Hijrah
Nabi dikepung & tukar tempat tidur
Pergi berjumpa Abu Bakar as-Siddiq
Menyatakan perintah Allah
Berangkat ke Madinah
Bersembunyi di gua Thur
Meneruskan perjalanan dipandu Abdullah bin Arqat

Apakah iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan seharian.
F1  Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada yang positif
F2   Perubahan dari tidak berdisplin kepada berdisplin
F3   Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha
F4   Sikap suka melanggar undang-undang kepada akur kepada undang-undang
F5   Sikap mementingkan diri sendiri berubah kepada sikap bantu-membantu
F6   Sikap suka bertangguh kerja berubah kepada menghargai masa.
F7   Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang tua        
                                                                     
 PEPERANGAN DALAM ISLAM     

  Dua peperangan yang berlaku di Madinah antara tahun 622-630 Masihi
             F1           Perang Badar
             F2           Perang Uhud
             F3           Perang Khandak
             F4           Perang Tabuk
                                                                                               

         Dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan
              F1           Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti orang tua, kanak- 
                              kanak,
                              wanita, orang sakit, dan orang yang menyerah diri.
              F2           Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan             
              F3           Dilarang memusnahkan tanam-tanaman              
              F4           Dilarang merobohkan tempat ibadat      
                                                                                             

      Dua sebab Islam membenarkan umatnya berperang
               F1           Apabila diserang oleh musuh
               F2           Untuk mencari keamanan
               F3           Untuk memelihara tempat ibadat
               F4           Menjaga maruah negara
               F5           memelihara daripada kemusnahan harta benda
               F6           melindungi orang yang tidak berdosa
                                                                                                           

     Dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan cara peperangan
               F1           Nabi Muhammad saw mengampunkan tawanan perang badar
               F2           Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
                                    F3          Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka iaitu mengajar        
                                          sepuluh  kanak-kanak membaca dan menulis sehingga pandai.
                                                                                               
Cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku ialah
                F1           Mengamalkan akhlak yang mulia
                F2           Saling bertolak ansur
                F3           Kepimpinan melalui teladan
                F4           Menghormati hak asasi
                             F5            mengelakkan isu-isu sensitif dipersoalkan seperti agama, bahasa, institusi   
                                 pemerintahan.
                                                          
PEMBUKAAN KOTA MEKAH
Jelaskan sebab-sebab yang membawa kepada pembukaan semula kota Makkah. [4m]
F1 kota Makkah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.
F2 merupakan tempat lahirnya agama Islam/wahyu/al-Quran
F3 tempat letaknya Kaabah
F4 pusat ibadat orang Islam/umrah /haji
F5 tempat asal orang Muhajirin/orang Islam Makkah
F6 orang Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah
H5a syarat gencatan senjata selama 10 tahun telah dicabuli oleh Quraisy
H5b orang Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui
H5c orang Quraisy telah membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam
F6 pembukaan kota Makkah merupakan strategi jangka panjang menyebarkan agama Islam
H6a kedudukan kerajaan Islam Madinah akan menjadi lebih mantap

Huraikan kesan-kesan peristiwa pembukaan semula kota Makkah. [5m]
F1 Nabi Muhammad s.a.w. bertawaf sebanyak 7 kali mengelilingi Kaabah
F2 baginda dapat berpidato/khutbah kepada umat Islam
H2a dengan membaca ayat al-Quran
F3 Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah
F4 agama menyembah berhala dihapuskan selama-lamanya
F5 umat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
F6 kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam
F7 Kaabah menjadi tumpuan seluruh umat Islam
H7a untuk beribadat
F8 membuktikan kekuatan kerajaan umat Islam Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad s.a.w.
H8a secara aman/tanpa paksaan/sukarela
F9 membuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab
F10 membolehkan sebuah lagi pusat pemerintahan Islam yang kuat diwujudkan
H10a Madinah dikekalkan sebagai pusat pentadbiran Islam
H10b Makkah dijadikan wilayah Islam
F11 Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh
H11a menjadi titik tolak pemerintahan Islam seterusnya

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem ekonomi di Tanah Melayu
F1      Perdagangan
H1a    Pedagang Islam menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan
H1b    Pedagang Melayu mulai terbabit secara aktif
H1c     Saranan Islam bahawa perniagaan merupakan sumber rezeki yang besar
H1d    Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting
H1e    Pengenalan sistem timbang dan sukat di Melaka
H1f     Penggubalan Undang-Undang Laut Melaka berteraskan Islam
H1g    Kelantan,Kelantan dan Terengganu menjadi pusat perdagangan penting abad ke 17 dan ke-18

F2       Mata Wang
H2a    Perantaraan nilai perdagangan
H2b    Alternatif kepada sistem barter
H2c     Mata wang timah di Melaka tertera nama sultan memerintah dan tarikh Islam
H2d    Johor- Wang Katun diperbuat daripada timah mempunyai tulisan Jawi atau Arab
H2e    Wang Timah Kedah-Wang Ayam Jantan/Wang emas turut digunakan secara meluas
H2f     Wang Emas Johor- diperkenal pada zaman Sulatan Alauddin Riayat Syah
H2g      Wang Emas Johor dikenali Kupang
H2g    Kelantan-Wang emas kijang tertera Khalifatul mukminin

 Faktor Melaka Muncul Menjadi Pusat Perdagangan
Kedudukan strategik
Pelabuhan yang baik
Kemudahan di pelabuhan yang cukup
Bekalan barang dagangan yang banyak
Mempunyai hubungan perdagangan dengan luar
Keselamatan di perairan
Pentadbiran yang cekap
Penggunaan mata wang
Sistem cukai yang baik

Sebab Orang Melayu Menceburi Bidang Perdagangan
Memiliki pelabuhan
Mahir membina kapal
Mahir dalam ilmu pelayaran
Bahasa Melayu menjadi lingua franca
Bekalan barang dagangan yang banyak
Galakan pemerintah

Mata Wang Yang Digunakan Dalam Perdagangan di Melaka
Wang emas Johor
Wang emas Kelantan
Wang timah Kedah
Wang timah Melaka
Wang timah Johor

Ciri Islam Pada Mata Wang Negeri Melayu
Terdapat nama Sultan
Terdapat gelaran Islam Sultan
Ditulis menggunakan tulisan Jawi
Tarikh Islam mata wang dikeluarkan

Peraturan Cukai Tetap di Melaka
Dikenakan ke atas barang yang diimport
Cukai barang dari India, Arab, Siam, Pegu ialah 6%
Cukai barang dari China dan Jepun ialah 5%
Beras dan makanan dikecualikan cukai
Cukai dibayar dahulu sebelum berniaga

Peraturan Cukai Diraja di Melaka
Dikenakan ke atas orang asing di Melaka
Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan 3%
Orang asing dari tempat lain dikenakan 6%

Kepentingan Cukai Kepada Negara
Menjadi sumber pendapatan negara
Menggalakkan perdagangan
Sumber untuk merancang pembangunan negara
Sumber meningkatkan produktiviti 

Langkah Meningkatkan Kesedaran Untuk Membayar Cukai
Kempen tentang kepentingan cukai kepada negara
Memberikan diskaun kepada pembayar cukai
Bayaran cukai melalui potongan gaji
Memantau premis perniagaan yang tidak bayar cukai
Menguatkuasakan undang-undang


AKTA TANAH SIMPANAN MELAYU ***

a)
      Tanaman baharu yang diperkenalkan British
                     F1           Kopi
                     F2           Tembakau
                     F3           Getah
                                                                                                             

b)      Sebab-sebab British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu
                     F1           Mengekalkan orang Melayu sebagai petani
                     F2           Menjamin kelangsungan masa depan ekonomi, sosial dan politik orang 
                                    Melayu
                     F3           Mengelak tanah orang Melayu daripada dijual kepada orang bukan 
                                     Melayu
                     F4           Mengelak tanah orang Melayu dipajak gadai
                     F5           Menghalang orang Melayu menanam tanaman komersial
                     F6           Mengelak tanah orang Melayu berpindah milik kepada orang asing
                                                                                                                [mana-mana 2x1m=2m]

c)       Undang-undang Tanah yang diperkenalkan di Sarawak dan Sabah
                     F1           Land Order 1931
                     F2           Land Settlement Order 1933
                     F3           Land Order 1948
                     F4           Proklamasi III Perlindungan Hak Pribumi

                                                                                                           [mana-mana 2x1m=2m]

d)      Cara British mengurangkan pernyertaan pekebun kecil dalam sektor perladangan getah
                  F1           Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917
                  F2           Melarang penanaman getah di atas tanah sawah
                  F3           Menaikkan premium permohonan tanah baharu
                  F4           Melarang pembukaan tanah baharu bagi tanaman getah
                  F5           Memberi kuota yang rendah kepada pekebun kecil
                                                                                                             [mana-mana 2x1m=2m]

e)      Dua cara untuk memajukan sektor pertanian negara
                     F1           Menggunakan teknologi moden dalam pertanian
                     F2           Menubuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan pertanian
                     F3           Mengkomersialkan pertanian atau pertanian satu perniagaan
                     F4           Mengadakan projek usaha sama dangan negara maju
                     F5           Memberi intensif kepada para usahawan
                     F6           Menyediakan kemudahan prasarana
                                                                                                             

Jelaskan ciri-ciri pemilikan dan penggunaan tanah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British. 

F1        Kadar cukai ditentukan oleh pembesar
H1a     Aktiviti ekonomi yang hendak diusahakan mendapat mesti kebenaran pembesar
H1b     Tidak mempunyai rekod/catatan mengenai pemilikan tanah
H1c     Tidak ada undang-undang/peraturan mengenai pemilikan tanah
H1d     Berdasarkan undang-undang adat
F2        Tanah menjadi milik seseorang yang meneroka
H2a     Tanah menjadi milik orang yang mengerjakan tanah tersebut
H2b     Tanah boleh diwarisi oleh generasi seterusnya
F3        Tanah merupakan sumber ekonomi/pertanian
H3a     Menjadi tunggak kuasa politik
H3b      Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu

Jelaskan perkembangan peraturan tanah baru yang diperkenalkan oleh British di Negeri-Negeri Melayu pada abad ke 19.***

F1         Merekod/mencatat pemilikan tanah
H1a       Bertujuan menjamin/Mengesahkan pemilikan tanah
H1b       Memudahkan urusan pentadbiran
H1c       Urusan cukai/pajakan/sewa beli/penjualan/pembelian
F2         Pengenalan undang-undang tanah berkonsepkan Barat
H2a       Memudahkan kerja pentadbiran tanah/pembangunan ekonomi
C2a        Peraturan Tanah Perak 1879/Kanun Tanah Selangor 1891/ Peraturan Tanah
   Sungai Ujong 1887
F4         Pembahagian tanah mengikut kegunaan/nilai komersial
H4a       Tanah ladang
H4b       Tanah Peribumi
H4c       Tanah Perlombongan
H4d       Kadar cukai tanah bergantung mengikut kegunaan tanah/nilai komersial       

Jelaskan berkaitan undang-undang Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British.

F1        Akta Tanah Simpanan Melayu 25 November 1913,
H1a     Diluluskan oleh Majlis Persekutuan
H1c     Untuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi/sosial/politikorang Melayu
H1d     Bertujuan mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing
H1e     Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan
            Melayu (TSM)
H1f      Menyelamatkan tanah tersebut daripada dijual/dipajakgadai/ditukar milik kepada orang
            bukan Melayu
H1g     Pihak British sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi mereka
H1h     Orang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di kawasan TSM
H1i       Kebanyakan kawasan TSM tidak subur
H1j       Tidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladangan
H1k      Kawasan yang subur didapati terlalu kecilTINGKATAN 5

Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.

      Faktor pertama , Dasar Penjajah. Rakyat tempatan tidak puas hati terhadap dasar penjajah. Penduduk tempatan tiada peluang dalam sistem birokrasi Barat.
Faktor kedua, Dasar Ekonomi penjajah. Dasar ekonomi penjajah bersifat menindas. Penjajah mewujudkan jurang sosial dalam masyarakat. Dasar kemasukan imigran menyebabkan ekonomi dikuasai oleh mereka.

     Faktor ketiga, Pengaruh Agama. Agama menjadi alat penyatuan rakyat. Lahirnya gerakan Islah oleh persatuan-persatuan agama.

     Faktor keempat, Karya Kesusasteraan. Karya membangkitkan kesedaran dan kecintaan kepada negara. Karya menyampaikan mesej kesengsaraan rakyat.

     Faktor kelima, Pendidikan. Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih dalam pendidikan. Kemudahan disediakan untuk sekolah yang menggunakan bahasa penjajah.
Pendidikan diberi kepada golongan elit sahaja. Lepasan sekolah vernakular sukar untuk mendapatkan pekerjaan.

     Faktor keenam, Kemunculan Golongan Intelek. Golongan intelek yang terdedah kepada idea falsafah Barat dan Islam. memimpin gerakan nasionalisme menuntut membaiki taraf hidup dan membebaskan negara.

     Faktor ketujuh, Pengaruh Media. Media seperti akhbar dan majalah menyemarkakkan semangat nasionalisme. Menyebarkan idea nasionalis dan menanam perasaan antipenjajah.

      Faktor kelapan, Perkembangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan. Sistem perhubungan memudahkan hubungan di kalangan nasionalis.. Jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan kawasan yang sebelumnya terpisah
.
       Faktor kesembilan, Pengaruh Luar. Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia membuka mata nasionalis. Perjuangan Mahatma Ghandi menjadi sumber inspirasi kepada nasionalis.

SISTEM BIROKRASI BARAT ***

(a) Mengapakah kuasa imperialis Barat memperkenalkan sistem birokrasi moden di Asia Tenggara?
   F1     Menguasai  ekonomi negara yang dijajah
   F2   Memudahkan penjajah memperkenalkan dasar-dasar ekonominya
   F3   Mengambil alih peranan raja dan pembesar tempatan
   F4   Menjaga kepentingan mereka di tanah jajahan

(b)  Senaraikan  dua ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara.

F1      Penyatuan wilayah-wilayah menghasilkan Kerajaan Pusat
F2      Pentabdiran tanah jajahan diketuai oleh Gabenor Jeneral
F3      Pentadbiran dilaksanakan melalui biro
F4      Pegawai Barat dilantik sebagai ketua biro
F5      Pengenalan undang-undang Barat

(c)    Nyatakan dua kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem
   pentadbiran tradisional
F1      Pentadbiran tradisional digantikan pentadbiran barat
F2      Institusi beraja terhapus
F3      Raja kehilangan kuasa
F4      Pembesar tempatan hilang pengaruh
F5      Undang-undang tempatan digantikan dengan undang-undang Barat
F6      Bahasa penjajah dijadikan bahasa rasmi pentadbiran

(d)  Apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Tanah Melayu selepas pengenalan Sistem Birokrasi Barat oleh penjajah British?

F1      Penggabungan P.Pinang, Melaka dan Singapura menjadi Negeri-Negeri Selat
F3      Gabenor menjadi pemerintah tertinggi
F4      Residen kaunselor melaksanakan pentadbiran negeri
F5      Penghulu mengetuai pentadbiran kampong
F6      Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu melalui gabungan Perak, Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang
F7      Pengenalan Sistem Residen/Sistem Penasihat
F8      Bertanggungjawab menasihati sultan dalam semua perkara kecuali adat istiadat /agama Islam
F9      Gabenor Negeri-Negeri Selat berkuasa ke atas Residen/Penasihat British
F10              Pelaksanaan sistem kehakiman Barat
F11              Pelaksanaan system pengutipan cukai
F12              Pembahagian negeri kepada beberapa daerah
F13              Penubuhan balai polis
F14              Peranan raja-raja dan pembesar Melayu terjejas

(e)  Pada pandangan anda, mengapakah generasi muda hari ini perlu   mempertahakan kedaulatan negara kita pada masa hadapan?

F1      Menjamin kestabilan politik
F2      Kemakmuran ekonomi
F3      Memelihara keharmonian
F4      Ke arah negara maju
F5      Memelihara perpaduan kaum
F6      Memelihara kebebasan dan keadilan untuk semua
F7      Melindungi warisan budaya bangsa
F8      Menjamin hak setiap warga negara
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan-kesan pengenalan
sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran tempatan  di Asia Tenggara. ***

F1 - Penubuhan Kerajaan Pusat
F2 - Gabenor Janeral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai ketua pentadbir
F3 - Pelaksanaan pentadbiran melalui biro/jabatan
F4 - Pegawai-pegawai Barat ketua biro
F5 - Pengenalan undang-undang Barat
F6 - Pengenalan Sistem Encomienda yang diketuai oleh Encomiendero di Filipina
F7 - Kemerosotan pentadbiran tradisional di Filipina
F8 - Kemerosotan kuasa datu/pembesar di Filipina
F9 - Pengenalan pentadbiran tempatan di Indonesia
F10 - Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda di Indonesia
F11 - Penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat di Indonesia)
F12 - Berakhir Dinasti Konbaung di Burma
F13 - Institusi raja tersingkir di Burma
F14 - Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus di Burma
F15 - Pengenalan Akta Kampong Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma
F16 - Pentadbiran tradisional diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran) di Burma
F17 - Semua rang undang-undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis
F18 - Perkenalkan ‘Union Indochinoise’ di IndoChina
F19 - Pengenalan Sistem Residen dan Sistem Penasihat di Tanah Melayu
F20 - Perkenal sistem kehakiman Barat/ sistem pungutan cukai/ penubuhan balai polis di Tanah Melayu.
F21 - Pembentukan daerah-daerah di Tanah Melayu


THAILAND
Nyatakan perubahan di Thailand kesan pengenalan birokrasi Barat. 
F1 Birokrasi Barat diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut
dan Raja Chulalongkorn.
F2 Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat untuk
mengetuai pelbagai jabatan.
F3 Melatih pegawai tempatan.
F4 Penasihat Kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain.
F5 Ketenteraan dari Perancis.
F7 Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat
Rendah.
F8 Majlis Mesyuarat tertinggi sebagai badan penasihat raja 
dalam pentadbiran.
F9 Kabinet Menteri terdiri daripada golongan bangsawan
berpendidikan Barat mengetuai kementerian.
F10 Juruaudit Britain berkhidmat dalam perbendeharaan negara.
F11 Muncul golongan baharu, iaitu pentadbir dalam birokrasi
moden berdasarkan tahap pendidikan.
F12 Sistem raja berperlembagaan Barat diperkenalkan
menggantikan sistem Raja berkuasa mutlak.
F13 Perubahan mengurangkan pengaruh pembesar 
dan institusi raja.
F14 Pemodenan pentadbiran mengekalkan kemerdekaan Thailand.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara?

F1 Penubuhan Kerajaan Pusat

F2 Diketuai gabenor Jeneral / pesuruhjaya tinggi
F3 Pembesar tempatan di peringkat pusat dihapuskan
F4 Raja kehilangan kuasa
F5 Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biro
F6 Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaran
F7 Pengenalan sistem undang-undang Barat
F8 British memperkenalkan sistem kehakiman Barat
F9 Raja menerima penasihat Barat 
F10 Pembesar tempatan kehilangan pengaruh
Mana-mana jawapan munasabah

GERAKAN ISLAH
a)      Maksud Gerakan Islah
F1           Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu membetulkan                               pandangan mereka terhadap Islam.
F2           Menyeru orang Melayu kebali kepada ajaran Islam yang sebenar
F3           Berdasarkan al-quran dan hadis
F4           Dipelopori oleh golongan berpendidikan Islam dari Timur Tengah/Mesir
F5           Menggelarkan mereka sebagai Kaum Mud
                                                                                        [mana-mana 2x1m=2m]
b)      Dua orang tokoh yang memimpin gerakan berkenaan
F1           Sheikh Tahir Jalaluddin
F2           Syed Syeik al-Hadi
F3           Dr Burhanuddin al-Helmy                                                      
                                                                                         [mana-mana 2x1m=2m]
c)       Akhbar dan majalah yang menjadi saluran perjuangan Gerakan Islah
F1           al-Iman
F2           Neracha
F3           Idaran Zaman
F4           Pengasuh
F5           Saudara                                                           [mana-mana 2x1m=2m]

d)
      Dua idea yang diperjuangkan golongan ini
F1           Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F2           Menggesa orang Melayu memajukan    
                ekonomi/pendidikan/politik/sosial/pertukangan/ubat-ubatan/perniagaan
F3           Berusaha menyemat sikap mengkritik penjajah
F4           Mengkritik raja yang tidak berperanan memajukan orang Melayu
F5           Mengkritik pembesar yang tidak berperanan memajukan orang Melayu
F6           Memberi peluang pendidikan kepada kaum wanita
                                                                                                    [mana-mana 2x1m=2m]
            
           e)      Pada pendapat saya, Gerakan Islah hanya aktif di Negeri-negeri Selat sahaja  kerana:
F1           Ditentang Kaum Tua
F2           Masyarakat sudah dipengaruhi oleh Kaum Tua
F3           Undang-undang dikeluarkan oleh Negeri-negeri Melayu
F4           Larangan membawa masuk risalah dan buku-buku Kaum Muda
F5           Undang-undang melarang kegiatan dakwah tanpa kebenaran Sultan
F6           Tekanan daripada penjajah

                                                                                      [mana-mana 2x1m=2m]

PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957
a)      Dua tokoh yang menyertai rombongan kemerdekaan ke London
F1           Tunku  Abdul Rahman
F2           Tun Dr.Ismail  Abdul Rahman
F3           Dato’ Abdul Razak Hussein
F4           Kolonel H.S.Lee
F5           Dato’ Panglima Bukit Gantang
F6           Dato’ Nik Ahmed Kamil
F7           Encik Abdul Aziz Majid
F8           Dato’ Mohd Seth
                                                                                           [mana-mana 2x1m=2m]

b)      Tiga isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
            F1           Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan
            F2           Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri
            F3           Terdapat Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
            F4           Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan pada peringkat negeri dan 
                            negara
F5           Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara Kuat kuasa Undang-undang, 
                                    Permohonan dan Naturalisasi
F6           Menerima Prinsip Jus Soli
F7           Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan
F8           Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
F9           Tanah Simpanan Melayu dikekalkan
F10         Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F11         Yang Di Pertuan Agong menjadi Ketua negara
F12         Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen
F13         Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa Parlimen
F14         Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran
F15         Menteri Besar dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO
                                                                                                [mana-mana 3x1m=3m]

c)       Dua kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
              F1           sebuah kerajaan demokrasi dibentuk
              F2           Konsep Raja Berpelembagaan dibentuk
              F3           Mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum
              F4           Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah
              F5           Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir sebuah 
                              negara
              F6           Dapat melahirkan identiti masyarakat yang merdeka
              F7           Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan
              F8           Tanah Melayu mencapai kemerdekaan
              F9           Kedudukan istimewa orang Melayu dipelihara
                                                                                                            [mana-mana 2x1m=2m]

d)      Ikhtibar yang anda peroleh daripada perjuangan pemimpin tempatan dalam usaha menuntut kemerdekaan
             F1           Kerjasama antara orang Melayu dengan kaum pendatang
             F2           Sikap toleransi orang Melayu
             F3           Perbincangan/musyawarah diutamakan dalam membuat tuntutan
             F4           Tidak bertindak secara kekerasan
             F5           Menghormati budaya kaum lain
             F6           Menghormati pemimpin
                                                                                                                   [mana-mana 2x1m=2m]

        
AKHBAR, MAJALAH DAN NOVEL - PENGGERAK KESEDARAN KEBANGSAAN


a. APAKAH JUDUL AKHBAR BERBAHASA mELAYU DI NEGARA INI PADA TAHUN 1930an?

             F1 Warta Malaya

             F2 Lembaga Melayu
             F3 Majlis
             F4 Utusan Melayu
             F5 Warta Malaya

b. Nyatakan is yang dibincangkan oleh penulis dalam akhbar berkaitan perkara berikut.

           i) ekonomi
           ii) sosial

i) ekonomi
 F1 menggalakkan penubuhan syarikat bekerjasama oleh orang Melayu
 F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana akan mengancam  ekonomi penduduk peribumi.
 F3 Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu
 F4 Melarang orang Melayu menjual tanah mereka
 F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat
 F6 Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur

ii) sosial
F1  memajukan pendidikan tinggi orang-orang Melayu
F2  Menggalakkan pendidikan untuk anak-anak perempuan
F3  Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap negatif seperti memilih kerja dan tidak 
      berusaha. 
F4  menggalakkan tabungan di kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak
F5  mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan tangan dan 
      kerja tangan.
F6  Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan orang Melayu
F7  Taraf sekolah melau diperbaiki
F8  Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran
F9  Menyeru orang Melayu agar tidak meninggalkan pendidikan Islam
F10  Melaksanakan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

Sir Ivor Jennings
SURUHANJAYA REID

Senaraikan tokoh yang menggangotai Suruhanjaya Reid.
F1 Lord Reid
F2 Sir Ivor Jennings
F3 Sir William McKell
F4 Tuan B. Malik 
F5 Tuan Abdul Malik
Apakah tujuan pembentukan Suruhanjaya Reid ?
F1 membincangkan/mencadangkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
F2 menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
F3 merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka

Apakah isu yang diberi perhatian utama oleh Suruhanjaya Reid semasa melaksanakan tugasnya?
F1   Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan yang kuat
F2  Kedudukan Raja-Raja Melayu
F3  Hak istimewa orang Melayu
F4  Wujud satu bangsaPersekutuan Tanah Melayu
F5  Agama Islam sebagai Agama rasmi
F6  Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan

PEMBENTUKAN MALAYSIA
Jelaskan cadangan-cadangan ke arah pembentukan Malaysia.
F1 Lord Brassey/Pengarah Syarikat Borneo Utara
F2 mencadangkan Sabah, Sarawak, Negeri-Negeri Melayu dan Neger-Negeri Selat digabungkan
F3 Sir Malcolm MacDonald/Gabenor Jeneral Asia Tenggara
F4 mencadangkan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan
F5 Dato' Onn (1956)
F6 mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamakan Malaysia
F7 mencadangkan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan
F8 cadangan daripada pemimpin-pemimpin Singapura seperti Lim Kuan Yew, David Marshall dan Lim Yew Hock
F9 mendesak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman
F10 menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja
F11 tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman
F12 bimbang berlaku ketidakseimbangan penduduk
F13 akhirnya, Tunku Abdul Rahman bersetuju dengan gagasan Malaysia
F14 mengumumkan cadangan gagasan Malaysia di Singapura/Hotel Adelphi
F15 menjamin kedudukan politik yang lebih kukuhhasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan

Terangkan faktor ekonomi dan sosial ke arah pembentukan pembentukan Malaysia 1963.
Faktor ekonomi
F1 mewujudkan pasaran yang luas
F2 menggalakkan pelaburan
F3 menggalakkan perkembangan industri pertanian
F4 mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi
F5 memanfaatkan keistimewaan sumber yang ada di negeri-negeri
F6 Tanah Melayu kaya dengan bijih timah/getah
F7 Sabah dan Sarawak mempunyai sumber balak
F8 Brunei kaya dengan sumber minyak

Faktor sosial
F1 mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum
F2 kesepakatan dan semangat setiakawan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah, 
      Sarawak dan Singapura

Jelaskan reaksi Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan Malaysia.
F1 reaksi awal menolak
F2 ingin kekal di bawah British
F3 parti SUPP bimbang Sabah dan Sarawak dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu
F4 parti UNKO bimbang penguasaan orang Melayu
F5 parti BARJASA mahukan merdeka dahulu
F6 akhirnya, semua parti bersetuju kecuali parti SUPP

Jelaskan reaksi Singapura terhadap pembentukan Malaysia.
F1 parti PAP dan Lee Kuan Yew menyokong
F2 bimbang pengaruh parti Barisan Sosialis
F3 Barisan Sosialis menentang
F4 menganggap penjajahan baru
F5 menuntut pandangan rakyat
F6 referendum diadakan
F7 rakyat Singapura setuju menyertai Malaysia

PILIHANRAYA
Apakah maksud pilihan raya ?
F1 pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada di peringkat negeri atau persekutuan
F2 pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur
F3 pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan
F4 calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang

Mengapakah Suruhanjaya Pilihan raya ditubuhkan?
Jawapan:
Suruhanjaya pilihan raya ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang. (m.s. 177)

Nyatakan fungsi Suruhanjaya Pilihan raya Raya (SPR) di Malaysia?
Jawapan:
Fungsi Suruhanjaya Pilihan raya ialah mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum atau pilihanraya kecil, menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan-raya dan menjalankan daftar pemilih. (m.s. 177)

Apakah syarat-syarat untuk menjadi calon bertanding dalam pilihan raya? 

Jawapan:
a) Warganegara Malaysia
b) Berumur 21 tahun
c) Bermastautin di Malaysia
d) Sempurna akal
e) Bukan orang yang muflis
f) Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam
g) Tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah (m.s. 179)

Nyatakan syarat untuk menjadi pengundi dalam pilihan raya di Malaysia?
Jawapan:
a) Warganegara Malaysia
b) Namanya didaftarkan dalam Senarai Daftar Pemilih
c) Warganegara Berumur 21 tahun
d) Bermastautin di Malaysia atau tidak bermaustautin
e) Tinggal di mana-mana kawasan pilihanraya Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri (m.s. 179) 

AKTA BAHASA MELAYU
Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mendaulatkan Bahasa Melayu sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini?

  F1   Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP)
  F2   Melancarkan Minggu/Bulan Bahasa
  F3   Slogan “Bahasa jiwa Bangsa”
  F4   Sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
  F5   Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri ,Sekolah Sultan Abdul Halim, Kedah
  F6   Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan
  F7   Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukarkan kepada bahasa kebangsaan
  F8   Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia
  F9   Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris
  F10  Bahasa Melayu digunakan di mahkamah


Berikan bukti bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu
Penubuhan universiti Kebangsaan Malaysia
Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah
Nyatakan wawasan Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan pada tahun1956.
Untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa
utama dunia
Kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh apabila Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967. Buktikan pernyataantersebut.

Bahasa pengantar sekolah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan
Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia menggunakan bahasa Melayu
Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah
Bahasa Melayu mula digunakan  di mahkamah


DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

Apakah objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK)

    F1  Mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan
    F2  Memupuk/memelihara keperibadian kebangsaan
    F3  Memperkaya/mempertingkat kualiti kehidupan
    F4  Aspek kemanusian/kerohanian diseimbang dengan pembangunan sosioekonomi
    F5 Menjadi panduan dalam membentuk/mengekalkan identiti negara Malaysia

Prinsip utama Dasar kebudayaan Kebangsaan (DKK)

   F1 Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
   F2 Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima
   F3 Islam sebagai unsur yang terpenting

SUKAN

Usaha kerajaan untuk menggalakkan sukan di peringkat sekolah

   F1  Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan
   F2  Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan
   F3  Menyediakan kemudahan fizikal/padang/gelanggang di sekolah
   F4  Menyediakan peralatan sukan di sekolah
   F5  Menyediakan guru-guru yang mahir dalam bidang sains sukan
   F6  Pemberian markah 10 peratus untuk aktiviti ko kurikulum

Bagaimanakah aktiviti sukan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini

F1   Aktiviti sukan tanpa mengira ideology
F2   Mampu menyemarak semangat patriotik rakyat
F3   Aktiviti tidak terhad kepada sesuatu kaum sahaja
F4   Peluang terbuka seluas-luasnya kepada mereka yang berminat
F5   Penganjuran sukan SUKMA
F6   Aktiviti sukan /kokurikulum di sekolah
   
Jelaskan maklamat pelancaran Wawasan 2020 oleh Perdana Menteri Dato Seri Dr Mahathir

F1      Menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju
F2      Menggunakan acuan sendiri
F3      Setanding dengan negara maju yang lain
F4      Kemajuan yang diharapkan bukan hanya kemajuan dari segi fizikal semata-mata
F5      Kemajuan yang ingin dicapai ialah kemajuan bersepadu                          

Senaraikan tiga daripada sembilan cabaran yang terdapat dalam wawasan itu.

F1      Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu  
F2      Membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan 
F3      Memupuk dan membina masyaraakat demokratik yang matang
F4      Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
F5      Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi Membina masyarakat yang  maju dan  saintifik
F6      Mewujudkan masyarakat yang berjiwa penyayang
F8      Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya Memupuk dan membina     masyarakat  makmur


WAWASAN 2020

a) Apakah yang anda faham mengenai Wawasan 2020. [ 4 markah ] 
F1 gagasan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020 
F2 Dicetuskan oleh Dr. Mahathir Mohammad 
F3 Pada 28 Februari 1991 
F4 Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju 
F5 Menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara-negara maju yang lain di dunia 
F6 Kemajuan yang diharapkan tidak menitikberatkan kemajuan fizikal semata-mata / seperti yang berlaku di barat 
F7 Inginkan kemajuan bersepadu 

(b) Terangkan sembilan cabaran yang terdapat dalam Wawasan 2020. [ 10 markah ] 

F1 Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu 
H1a Perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara 
H1b Dapat dicapai melalui dasar kerajaan sepeerti Dasar pembangunan Nasional / Dasar Bahasa Kebangsaan / Dasar Kebudayaan Kebangsaan / Dasar Pendidikan Kebangsaan 
H1c Dapat mewujudkan rakyat yang beridentitikan Malaysia 

F2 Membina masyarakat berjiwa bebas / tenteram dan berkeyakinan 

H2a Rakyat Malaysia perlu gagah menghadapi pelbagai masalah 
H2b Bangsa yang gagah dapat memajukan negara / mengangkat martabat bangsa / menangkis musuh negara 

F3 Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang 

H3a Masyarakat demokratik bebas memilih kerajaan 
H3b Perasaan tidak puas hati dan teguran kepada kerajaan disalurkan melalui saluran yang betul 

F4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika 

H4a Kemajuan fizikal diimbangkan dengan moral dan etika 
H4b bertujuan melahirkan masyarakat berbudaya unggul 
H4c kepatuhan kepada agama / pengamalan budaya dan tradisi yang cemerlang / keberkesanan sistem pendidikan / keunggulan institusi kekeluargaan merupakan sumber pembinaan masyarakat bermoral 

F5 Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal, dan bertoleransi 

H5a dapat berfikir secara rasional / tidak bertindak melulu 
H5b dapat membebaskan diri daripada berfahaman sempit / sedia menerima perubahan / pandangan orang lain 

F6 Membina masyarakat yang maju dan saintifik 

H6a masyarakat yang maju dapat menyerap segala perubahan persekitarannya untuk membina kecemerlangan 
H6b masyarakat bertunjangkan ilmu pengetahuan terutamanya sains dan teknologi 
H6c mempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti 
H6c mempunyai amalan kreatif 
H6d mempunyai sikap inovatif 

F7 Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang 

H7a dicirikan dengan kehidupan bermuafakat / saling memahami dan menghormati / bekerjasama dan saling membantu 
H7b tidak individulistik / meletakkan kepentingan masyarakat melebihi kepentingan diri 
H7c asas pembinaan masyarakat penyayang ialah kepatuhan kepada agama / nilai-nilai murni amalan tradisi / institusi kekeluargaan 

F8 Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya 

H8a kemajuan negara yang dinikmati mkelompok tetrtentu akan membawa rasa tidak puas hati 
H8b contoh berlaku rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 
H8c keadilan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup rakyat 

F9 Memupuk dan membina masyarakat makmur 

H9a masyarakat yang hidup dalam kemewahan 
H9b mempunyai taraf hidup yang tinggi 
H9c pendapatan isi rumah / negara berada pada tahap yang tinggi 

(c) Sebagai pelajar, bagaimanakah anda boleh merealisasikan Wawasan 2020? [ 6 markah ] 

F1 Belajar bersungguh-sungguh 
F2 Mendalami teknologi maklumat / ICT 
F3 Mengekalkan perpaduan kaum 
F4 Patuh kepada peraturan sekolah / negara 
F5 Menjadi pelajar yang berdisiplin 
F6 Taat kepada negara 
F7 Hormat kepada ibu bapa 
F8 Bercita-cita tinggi 
F9 Sanggup menuntut ilmu sehingga keluar negara 
F10 Mempunyai semangat daya saing 
F11 Bersifat kreatif dan inovatif 
F12 Bersifat terbuka 
F13 Sedia menerima perubahan 
F14 Tidak mementingkan diri sendiri 
F15 Tidak terlibat dengan gejala sosial yang negatif 
(Mana-mana jawapan yang munasabah) 


PERANG DINGIN


1. Apakah yang dimaksudkan Perang Dingin.
Perang Dingin terbentuk daripada Blok dunia berasaskan geopolitik dan tidak berlaku sebarang
konflik bersenjata secara langsung.

2.Senaraikan dua kuasa besar yang terlibat dalam Perang Dingin.
i) Amerika Syarikat ii) Soviet Union.
3.Terangkan sebab – sebab berlaku Perang Dingin.
1. Perang Dingin berlaku disebabkan oleh perbezaan ideologi dan fahaman politik.
2. Berlaku persaingan kuasa antara blok kapitalis yang diketuai oleh Amerika Syarikat dengan blok
komunis yang diketuai oleh Soviet Union.
3. Kedua-dua blok ini ingin membuktikan kekuatan masing-masing.
4. Kedua-dua blok berusaha menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing di
Eropah dan di Asia melalui propaganda serta bantuan ekonomi dan ketenteraan.
5. Blok komunis dan blok kapitalis berusaha mempengaruhi pegangan negara-negara Dunia Ketiga ini
dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi.
4. Apakah kesan Perang Dingin.
1. Kesan Perang Dingin pembentukan blok dunia kepada Blok Kapitali,Blok Komunis dan Blok Dunia
Ketiga.
2. Amerika Syarikat dan sekutunya mewujudkan pakatan tentera iaitu penubuhan NATO untuk menyekat
pengaruh komunis.
3. Soviet Union dan negara-negara komunis menubuhkan Pakatan Warsaw.
4. Amerika Syarikat membentuk Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara atau South-East Asia Tredy
Organisation ( SEATO) menyekat pengaruh komunis di Asia Selatan.
5. Berlaku perlumbaan senjata di antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis.
5. Bandingkan ideologi antara Blok Kapitalis dengan Blok Komunis.

Aspek
Blok Kapitalis
Blok Komunis
Politik
i) Negara Demokratik
ii) Pemilihan kerajaan melalui
pilihan raya
i) Pemerintah Diktaktor
ii)Parti Komunis sahaja diiktiraf
Ekonomi
i) Peluang perniagaan dan
pemilikan harta persendirian
i) Perniagaan dan pemilikan harta
dimiliki oleh kerajaan
Sosial
i) Kebebasan individu
sepenuhnya.
i) Kebebasan individu di lindungi
dan di kawal.


No comments:

Post a Comment