I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, November 12, 2013

FOKUS DAN BACA LEBIH PADA TEMA ISLAM SEJARAH SPM 2013


BAB 5 : KERAJAAN ISLAM MADINAH

a. Perjanjian Aqabah
·         Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah
·         kemudian peluk Islam.
·         wujud perjanjian Aqabah
·         Syarat Perjanjian
·         Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt Rasul
·         Membantu Nabi saw
·         Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah.
·         Mus’ab bin Umair ubtuk mendakwah.

Perjanjian Aqabah 2.
·         Syarat-syarat perjanjian
·         Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
·          taat kepada Nabi saw.
·          jemput Nabi saw  hijrah ke Madinah
·         Mereka mengadakan tempat tinggal
·         menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah
·         Kesediaan mempertahankan Islam.

Kesan Perjanjian:
·         Penghantaran utusan dakwah ke Madinah
·         Islam mula tersebar di Madinah
·          kemudian seluruh pelusuk dunia
·         Perlindungan bagi orang Islam Makkah.
·         Jaminan dan keselamtan orang Islam
·         Berlaku Hijrah
·         kewujudan tahun Hijrah.
·         wujudnya negara Islam di Madinah
·         Megembalikan keaman dan persaudaraan  masyarakat Madinah

HIJRAH

a. Konsep hijrah
Bahasa Arab – Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain

b. Kontek tamadun islam
·         Perpindahan orang islam makkah ke madinah
·         untuk memperkukuhkan islam
·         Satu strategi bari untuk sebarkan islam
·         Perjuangan untuk menegakkan kebenaran
·         meninggalkan keburukan / kejahatan
·         Semangat ingin berubah dari segi sikap, berfikir dan tingkah laku

c. Pandangan oreintalis barat
·         Hijrah satu pelarian
·         Disangkal oleh umat islam – alasan :
·          jemputan orang Arab Madinah.
·         disambut dengan gembira dan rela.
·         diberi jaminan keselamatan
·          diberi tempat tinggal.
·         Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah
·         diterima oleh semua golongan penduduk Madinah.

d. Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw.
·         melepaskan diri daripada kepungan
·         Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi.
·         Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah
·         Bersembunyi di gua Thur
·          Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish
·         Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan
·          Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda.
·         Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi.

e. Sebab dan Tujuan Hijrah
·         Perintah Allah swt menerusi wahyu.
·         Firman spt: Surah al- Anfal.
·         Meneruskan penyebaran Islam
·          Di Makkah Islam diancam.
·         Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran.
·         Suasana aman di tempat baru
·         memudahkan penyebaran Islam.
·         Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik
·         Memerlukan pemimpin
·          mendamaikan ketegangan

f. Kepentingan Hijrah
·         Dakwah Islamaiah dapat dilakukan dengan aman
·         Dakwah dilakukan secara terangan.
·         Dapat mendamaikan masyarakat Arab di madinah.
·         Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam makkah dan Madinah.
·         Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru.
·         Wujud golongan Muhajirin dan Ansar.
·         Muhajirin bermaksud – berpindah. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara )
·         Golongan ansar membantu Muhajirin
·         Menjaga keselamatan
·         Menyediakan modal untuk berniaga
·         Kemanan dapat menjana ekonomi
·         Wujud takwim Hijrah.
·         Wujud masjid Nabawi .
·         Masjid pertama dalam perkembangan Islam
·         Pertukaran nama Madinah Al Munawarah daripada Yathrib.
·         Pusat tamadun islam dan agama.
·         Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong
·         Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi.
·         Menggadai nyawa dan harta.
·         Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara.
·         Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi muhamad saw
·         Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah.
·         Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam.

Piagam Madinah Atau Sahifah Madinah
·         Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama
·         dirangka  berpandukan wahyu.
·         Asas pemerintahan Kerajaan Islam
·         Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya
·         berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam.
·         47 fasal .
·         23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka.
·          24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah.
a.        Pentadbiran
·         Nabi Muhamad pemimipin di Madinah
·         Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam
b.       Agama
·         Bebas mengamalkan sebarang agama
·         Bebas mengamlkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam.
c.        sosial
·         Masyarakat sebagai satu ummah dan mem[unyai tanggungjawab yang sama terhadap negara
·         Tidak boleh bermusuhan
d.       Perundangan
·         Undang-undang Islam diguna pakai
·         undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan
·          selagi tidak bertentangan dengan Islam
·         Undan-undang Islam menekankan pengingsafan dan bukannya jatuhan hukuman.
·         Mennetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah.
e.       Pertahanan
·         Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara
f.         Kedudukan kaum Yahudi
·         Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah
g.        Ekonomi
·         Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara
·         Unsur tipu dan riba dihapuskan.

Kepentingan Piagam Madinah
·         Model kerajaan Islam yang unggul
·         Unsur Islam digunakan dalam negara
·         mengandungi unsur dunia dan akhirat.
·         mementingkan keadilan dan ketelusan
·         membentuk masyarakat  berasaskan ummah
·          hidup dalam  bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah
·          semangat persaudaraan sesama Islam
·         Keadilan sosial
·         Persamaan hak dan persaudaraan Islam
·         Tiada perbezaan taraf
·         Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna
·         Negara diwujud atas dasar pelembagaan
·         menyusun masyarakat  yang sistematik
·         berasaskan undang-undang bukan nafsu
·         Wujudkan semangat kerjasama
·         sama-sama  bertanggungjawab menjaga keselamatan
·         menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani.

Peperangan Dalam Islam
·         Peperangan dengan izin
·         bertujuan mempertahankan diri, agama dan negara.
·         Kerajaaan Islam melalui beberapa siri peperangan
·         Perang Badar 624M/2H
·          Islam menang
·          Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish
·         Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan
·         Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri
·         ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai
·         Perang Uhud 625M/3H
·         Perang Khandak 627M/5H
·         Perang Tabuk 630M/8H

Prinsip Peperangan Dalam Islam
·         Dengan izin Allah swt
·          setelah turunnya wahyu.
·         Berperang apabila diserang oleh musuh.
·         Berperang untuk mencari keamana
·         Menjaga tempat ibadat
·         Menentang kezaliman
·         mempertahankan diri.
·         Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian.
·         Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik
·         Tidak boleh membunuh orang yang lemah
·         orang tua, kanak-kanka, wanita, orang sakit, dan orang yang menyerah diri.
·         Tidak dibenarkan membunuh  binantang ternakan dan  tanaman.
·         Dilarang meroboh rumah ibadat.

Pembukaan Kota Makkah
Sebab-sebab
·         Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw
·         tempat lahirnya Islam.
·         Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah
·         Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam.
·         Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.

Cara-Cara Pembukaan Kota Makkah
·         Tanpa kekerasan
·         Peringkat awal menghantar tentera Islam
·         empat pasukan 10000 orang.
·         Diketuai oleh Khalid Al Walid, Abu Ubaidah Al Jarrah, Saad bin Ubadah, dan Zubair Al Awwam
·          Masuk Makkah melalui 4 penjaru.
·         Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam.
·         Pengislaman Abu Sufian dan AL Abbas
·          memudahkan lagi Makkah dibuka.
·          jaminan keselamatan penduduk Makkah.

Kepentingan Pembukaan Kota Makkah
·         Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam.
·         Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sfian tidak akan ditentang.
·         Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan
·         Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan
·         Sifat pemaaf Nabi saw terserlah  tidak membalas dendam terhadap orang Quraish.
·         Kaabah terpelihara daripada kemungkaran.
·          Agama menyembah berhala dihapuskan.
·         Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah.
·         Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah.
·         Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan.
·         Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat
·          Madinah kekal pusat pemerintahan.
·         Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat.

No comments:

Post a Comment