I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, November 5, 2013

Ramalan Karangan B. Melayu Bahagian A SPM 2013

Teknik Menulis Karangan Bahagian A

Ø Lihat gambar yang diberi dengan teliti.
Ø Baca arahan untuk mengetahui kehendak soalan.
Ø Kalau arahan meminta calon menjawab kepentingan sesuatu tema yang diberikan,
Ø huraikan semua kebaikan tema berdasarkan isi di bawah setiap gambar yang diberikan.
Ø Kalau arahan meminta calon menulis, kesan sesuatu tema,
Ø Huraikan semua akibat tema berdasarkan isi yang diberikan.

Ø Calon wajib menulis 5 perenggan mengikut pembahagian seperti berikut:
Ø Pendahuluan
Ø Isi 1
Ø Isi 2
Ø Isi 3
Ø Penutup dan kesimpulan.
Ø Mulakan pendahuluan tentang tema atau tajuk yang dikemukakan dalam arahan soalan.

   Ramalan Soalan Bahagian A
   KEPENTINGAN MENJAGA TEMPAT BERSEJARAH


*Memperkenalkan negara kepada pelancong asing

*Keunikan senibina masyarakat Minang

*Mengkaji Masyarakat terawal yang mendiami sesuatu tempat

*Warisan Dunia UNESCO

Contoh Jawapan

KEPENTINGAN MENJAGA TEMPAT BERSEJARAH

Sejarah ialah satu kajian yang  menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat dan peradaban.  Mengikut definisi yang diberikan oleh Aristotle, Sejarah merupakan satu sistem yang mengira kejadian semulajadi dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yang kukuh.Tempat bersejarah merupakan warisan sesebuah Negara. Bandaraya Melaka telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Hal ini demikian kerana, Bandaraya Melaka merupakan salah sebuah tempat bersejarah yang terkenal di negara kita. Terdapat beberapa tempat bersejarah di negara kita seperti Pasir Salak, Muzium  Lenggong dan Bukit Belanda di Perak, Lembah Bujang di Merbok,  Kedah, Bukit Melawati di Kuala Selangor dan Istana Menanti di Negeri Sembilan. Tempat bersejarah ini sering dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat pada musim cuti sekolah. Oleh itu terdapat beberapa kepentingan tempat bersejarah ini wajar dipelihara.
Antara kepentingan menjaga tempat bersejarah di Negara kita ialah kita dapat memperkenalkan tempat-tempat bersejarah di Negara kita sebagai tempat pelancongan. Pelancongan merupakan satu industry yang berkembang pesat di seluruh dunia. Setiap Negara mempunyai produk pelancongannya yang tersendiri. Salah satu produk pelancongan yang dapat menarik pelancong asing datang melancong ke negara kita ialah tempat bersejarah. Tempat bersejarah dapat menarik minat pelancong dalam dan luar negara untuk mengunjunginya. Hal ini demikian kerana, kita akan tertarik untuk mengetahui apakah tinggalan-tinggalan sejarah yang ditinggalkan oleh masyarakat yang pernah mendiami kawasan tersebut. Mutiara kata ada menyebut, tiada yang lama maka tiada yang baru. Tempat-tempat bersejarah merupakan tarikan pelancong untuk mengunjunginya seperti Kota A’Famosa di Melaka dan Muzium Lenggong di Perak. Di Muzium Lenggong contohnya, kita dapat melihat “Perak Man”, iaitu manusia terawal yang ditemui mendiami Tanah Melayu. Oleh itu, wajarlah tempat bersejarah di negara kita dijaga dan dipulihara untuk menarik lebih ramai pelancong mengunjunginya.

Selain itu, tempat bersejarah wajar dijaga adalah supaya masyarakat dapat mengetahui keunikan senibina masyarakat pada zaman silam. Istana Menanti di Negeri Sembilan misalnya, mempamerkan keunikan senibina yang tiada tolok bandingnya. Pembinaan istana ini menggunakan kayu jati yang tinggi mutunya dan tidak menggunakan sebatang paku pun. Reka bentuk dan sennibina istana ini jelas menggambarkan bahawa telah ada hubungan masyarakat nusantara antara pendudk Tanah Melayu dengan masyarakat Minang di Palembang. Hubungan serumpun masyarakat Melayu pada suatu masa dahulu menunjukkan bahawa tanah Melayu merupakan pusat perdagangan entrepot yang maju di mana Kota Melaka adalah laluan utama yang menghubungkan masyarakat Timur dan Barat. Oleh itu, melalui tempat bersejarah ini, generasi masa kini dapat mengenali budaya dan senibina yang pernah bertapak di Tanah Melayu.

Menurut R. G. Collingwood, Sejarah ialah sejenis bentuk penyelidikan atau suatu penyiasatan tentang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Manakala Shefer pula berpendapat bahawa Sejarah adalah peristiwa yang telah lepas dan benar-benar berlaku. Oleh itu, kepentingan menjaga tempat bersejarah adalah untuk menyelidik tentang masyarakat terawal yang mendiami sesuatu kawasan. Hal ini demikian kerana sejarah ialah masa lampau manusia dan persekitarannya  yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut. Tafsiran dan penjelasan tentang sesuatu monumen yang terdapat di kawasan bersejarah memberi pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku. Sejarah dalam erti kata lain digunakan untuk mengetahui masa lampau berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sahih bagi membolehkan manusia memperkayakan pengetahuan supaya waktu sekarang dan akan datang menjadi lebih cerah. Dengan itu akan timbul sikap waspada dalam diri semua kelompok masyarakat kerana melalui pembelajaran Sejarah, ia dapat membentuk sikap tersebut terhadap permasalahan yang dihadapi agar peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa lampau dapat dijadikan pengajaran yang berguna. Justeru, kita dapat mengenali tamadun awal manusia berdasarkan artifak dan monumen yang ditinggalkan di sesebuah kawasan.Kesimpulannya, tempat bersejarah wajar dijaga kerana kepentingannya tidak dapat dinafikan. Apabila UNESCO mengisytiharkan Bandaraya Melaka sebagai salah satu tapak warisan dunia, ramai pelancong asing dating mengunjungi Negara kita semata-mata untuk melihat sendiri tempat bersejarah tersebut. Selain itu, menjaga dan memulihara tempat bersejarah di Negara kita adalah tanggungjawab semua pihak dan semua warganegara. Melalui sejarah kita belajar mengenali suku kaum dan bangsa yang mula-mula mendiami Negara ini. Melalui sejarah juga kita mengenali asal usul bahasa Melayu. Oleh itu, sama-samalah kita menjaga dan memulihara tempat-tempat bersejarah di Negara kita.

No comments:

Post a Comment