I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, October 9, 2012

Teknik Menjawab PMR Kertas 2-Bahagian D


BAHAGIAN D (KOMSAS) 10 MARKAH.


1.Jumlah isi - 3 isi sahaja. 1 isi = 2 markah.
2.Perenggan - 3 perenggan.
3.Setiap isi wajib/mesti disertai dengan huraian atau contoh.

PENTING ! ! ! ! ! Tanpa contoh tiada markah.
4.Pemarkahan   -   Isi ( 6 markah )

                    -   Bahasa ( 4 markah ).
5.Topik penting dalam Komsas
bil
Huraian
Markah
1.
Huraikan tema yang terdapat dalam novel yang anda kaji
10
2.
Jelaskan persoalan-persoalan yang terkandung dalarn novel yang anda kaji
10
3.
Huraikan perwatakan watak utama dalam novel yang anda kaji.
10
4.
Bandingkan perwatakan watak utama dengan watak sampingan dengan memberikan contoh yang sesuai.
10
5.
Huraikan mesej/amanat/pengajaran yang anda peroleh dalarn novel yang anda kaji
10
6.
Nyatakan nilai-nilai kemanusiaan yang anda ketahui dan huraikan dengan memberi contoh yang sesuai
10
7.
Jelaskan citra masyarakat yang terkandung dalam novel yang anda kaji
10
8.
Huraikan citra wanita yang dapat dilihat dalam novel yang anda kaji
10
9.Nyatakan gaya bahasa yang terdapat dalam novel yang anda kaji dan nyatakan contoh yang sesuai10
10.
Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan latar dan huraikan jenis latar yang anda ketahui
10
11.
Jelaskan teknik plot yang anda peroleh dalam novel yang anda kaji
10

No comments:

Post a Comment