I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, October 9, 2012

TEKNIK MENJAWAB KERTAS 2 PMR BAHASA MELAYU 2012

PEMBAHAGIAN SOALAN
BAHAGIAN A i - Ringkasan Karangan
BAHAGIAN A ii – Pemahaman
BAHAGIAN B - Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
BAHAGIAN C - Karangan Respons Terbuka
Bahagian D - Pemahaman Novel

TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN A i
a.Cari sekurang-kurangnya lima (5) isi
b.Tulis semula isi-isi dalam satu perenggan
c.Sambungkan ayat-ayat menggunakan penanda wacana seperti:
  Selain itu
  Justeru
  Sehubungan dengan itu

d.Elakkan daripada menyalin terus daripada petikan
e.Elakkan menyalin isi secara terpilih

Pemarkahan Bahagian A i
ISI - 5 isi x 2m = 10 m
Bahasa = 10 m
Jumlah = 20 m

BAHAGIAN A ii (Pemahaman)

Soalan 1 : maksud kata/rangkai kata 2 markah

Maksud perlu tepat mengikut konteks dalam petikan dan ditulis dalam ayat gramatis  

Soalan 2 
Soalan pemahaman (isi tersurat berdasarkan petikan) 4 markah
2 isi (yang tepat dan ditulis dalam ayat yang lengkap dan gramatis )
x 2 markah = 4 markah


Teknik Menjawab Soalan 2

Jawapan ada dalam petikan yang diberi.
  Berikan dua isi yang tepat.
  Tulis jawapan dalam ayat yang gramatis.

BAHAGIAN A ii (Pemahaman Kemahiran Berfikir)

Soalan 3
Soalan pemahaman (isi tersirat/isi berdasarkan pengetahuan luar yang berkaitan)
  4 markah

TEKNIK MENJAWAB SOALAN 3 

Jawapan TIADA dalam petikan yang diberi.
  Berikan dua isi yang tepat.
  Tulis jawapan dalam ayat yang gramatis

BAHAGIAN B (Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan)
Markah penuh - 20 markah
Isi karangan berdasarkan bahan rangsangan yang diberi
Bahan rangsangan :
  Gambar tunggal
  Gambar bersiri
  Iklan
  Gambarajah

TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN B  

Bahan rangsangan hanya sebagai alat pencetus idea / peta minda
Isi karangan boleh diambil daripada bahan rangsangan
Isi karangan boleh berdasarkan pengetahuan luar pelajar ( yang berkaitan)


BAHAGIAN C (Karangan Respon Terbuka)

Markah penuh - 40 markah
Karangan dinilai berdasarkan :
 a) Penggunaan Bahasa
 b) Idea / Isi
 c) Pengolahan

TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN C

Baca soalan dengan teliti.
Pilih tajuk karangan yang benar-benar difahami.
Cadangan : Isi + huraian + contoh
Bilangan perkataan perlu lebih 180 patah perkataan.
Unsur keindahan bahasa perlu dimasukkan dalam karangan
Frasa menarik (FS) membantu meningkatkan markah

TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN D (Pemahaman Novel)

Pilih novel yang benar-benar diketahui jalan ceritanya.
Nyatakan nama novel yang dipilih dalam jawapan.
Tulis jawapan dalam satu perenggan sahaja.
Ayat yang dibina mestilah gramatis.
Isi mestilah disertakan dengan huraian/contoh berdasarkan watak/peristiwa/latar (mana-mana yang berkaitan)

No comments:

Post a Comment