I made this widget at MyFlashFetish.com.

Thursday, November 3, 2016

Tip BM Karangan dan Sejarah Kertas 2 SPM 2016

Karangan yang penting SPM 2016

1. Telefon & bimbit...kepentingan- implikasi negatif- peranan ibu bapa

2. Perpaduan - kepentingan- langkah

3. Gejala sosial - punca- kesan - peranan pelbagai pihak

4. Penderaan kanak-kanak - punca- kesan -langkah

5. Budaya bibliohisme - kemaslahatan - langkah

6. OKU - langkah membantu

7. Pelancongan - kepentingan -cabaran -langkah

8. Media sosial .. kepentingan - kesan negatif -langkah

9. Sukan -langkah

10. Disiplin - langkah

11. Menabung/ jimat cermat..kebaikan - cara

12. Keluarga sakinah..langkah

13. Pemerdagangan orang..kesan-langkah

14. Pembuangan bayi..punca - kesan - langkah

15. Kesihatan sepanjang hayat..kebaikan - langkah

16. Kenaikan harga barang..kesan - langkah

17. Kemalangan jalan raya ..punca - kesan - modus operandi

1. Isi-isi penting bagi setiap isu karangan
2. Senaraikan peribahasa/ cogan kata/ ayat hadis yang sesuai/ pendapat tokoh.
3. Senaraikan istilah menarik/ frasa menarik.

[Soalan Target Sejarah Kertas 2 SPM 2016

Bab 1   Tamadun Hwang Ho/ Tamadun Mesopotamia

Bab 2   Peningkatan Tamadun (Pendidikan)/Undang-Udang / Ekonomi Tamadun India

Bab 3   Pengaruh Hindu Buddha/Monumen dan candi/Bahasa Sangskrit

Bab 4   Kehidupan Nabi Muhammad SAW/Penyebaran islam di Makkah

Bab 5   Piagam Madinah/ Penyebaran islam /peperangan dalam Islam/pembukaan
semula kota Makkah

Bab 6   Kerajaan Bani Abbasiyah  atau kerajaan Turki Uthmaniyah

Bab 7  Pengaruh Islam Terhadap Masyarakat Melayu Tradisional (Ekonomi)

Bab 8 Pengaruh Islam di Malaysia – Perdagangan di Melaka/ Percukaian di Melaka dan cukai di negara kita

Bab 9   Zaman gelap/Renaissance/zaman reformation

Bab 10 Perbandaran/ masyarakat  Majmuk/ Tanaman Getah

Ting 5
Bab 1   : Birokrasi Barat di Filipina/Indonesia dan Thailand/Faktor kemunculan Nasionalisme negara

Bab 2   : Perjuangan Pemimpin Tempatan menentang British/Gerakan Islah

Bab 3   : Asas pembinaan negara bangsa kesultanan melayu Melaka –maksud tanggungjawab raja dan rakyat, warisan atau pengaruh kesultanan melayu Melaka/ Ciri-Ciri Negara dan Bangsa Malaysia      

Bab 4 : Persekutuan Tanah Melayu/ Pergerakan Politik di Sabah dan Sarawak

 Bab 5   : Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957/Suruhan Jaya Reid / Isi  perjanjian persekutuan                Tanah Melayu

 Bab 6   : Reaksi luar terhadap Pebentukan Malaysia

 Bab 7   : Bendera atau Jata Negara

 Bab 8   : Rancangan Malaysia Kedua/DEB Dasar Perpaduan Negara : Akta Bahasa
  Kebangsaan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan

 Bab 9   : Tema Wajib keluar SPM 2016 ; cabaran masa depan/ Globalisasi/
   Koridorraya multimedia /K-Ekonomi /K-Masyarakat/

No comments:

Post a Comment