I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, May 9, 2014

soalan kbkk sejarah spm 2014

Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kebaikan sistem pemerintahan 

demokrasi?

F1 Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk  kerajaan
F2 Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan
F3 Pemimpin tidak berkuasa mutlak
F4 Menjamin hak asasi rakyat
F5 Tidak kejam
F6 Kedaulatan di tangan rakyat
F7 Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
F8 Menjamin kerajaan yang adil/stabil
(Terima mana-mana jawapan munasabah)

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi 
dalam tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai
 sebuah negara maju.       

sentiasa bersikap inovatif
sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan
memelihara/ mengekalkan keamanan negara
mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil
Pemerintahan yang berwibawa
meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau
Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan teknologi
kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh
meningkatkan pemikiran/ kemahiran
meningkatkan ilmu
meneroka bidang baru
Mana-mana jawapan munasabah

Mengapakah dasar perluasan kuasa harus dielakan ?

kemusnahan harta benda
nyawa terkorban
menjejaskan keselamatan sejagat
mencerobohi kedaulatan negara lain
mencabuli hak asasi manusia
melanggar piagam PBB

mengapakah undang penting dalam sesebuah negara

memelihara keamanan negara
mengekalkan kedaulatan negara
mendidiplinkan rakyat/mengawal tingkah laku
menegakkan keadilan pada rakyat
mengatasi permasalahan yang timbul
mewujudkan kehidupan yang aman

No comments:

Post a Comment