I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, May 9, 2014

Garis Panduan Menjawab Soalan KBAT SEJARAH SPM 2014

Beberapa garis panduan menjawab soalan KBKK sejarah SPM 2014

1. KENAL PASTI BENTUK SOALAN KBKK. LAZIMNYA ADA 3 BENTUK SOALAN KBKK IAITU:·                     
Kontek diri (generasi muda)-nyatakan pendapat sendiri yang logik dan positif.·                    
Kontek negara (rakyat)-nyatakan pendapat sendiri yang logik dan positif·                     
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda-fakta sejarah/pendapat sendiri yang berlandaskan fakta.
2. BERANI KELUARKAN APA SAHAJA IDEA YANG LOGIK WALAUPUN ANDA BERASAKAN IDEA ITU TIDAK HEBAT.
3. BERIKAN PENDAPAT YANG MUDAH SERTA RINGKAS SERTA AYAT YANG LENGKAP DAN TIDAK TERGANTUNG.
4. PECAHKAN JAWAPAN ANDA KEPADA ISI-ISI JAWAPAN YANG KECIL.
5. JAWAPAN ANDA TIDAK SEMESTINYA DALAM KONTEK SEJARAH KERANA SEMUA ASPEK JAWAPAN ADALAH DITERIMA!

CONTOH BENTUK SOALAN KBKK KONTEK DIRI (GENERASI MUDA)

Soalan: Sebagai warganegara yang cintakan tanah air, jelaskan persiapan anda lakukan untuk mempertahankan Malaysia daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan.Perhatikan ayat yang dihitamkan, ini menunjukkan soalan KBKK ini berbentuk kontek diri.Cadangan rangka jawapan KBKK yang boleh calon berikan:

1. Dari sudut akhlak diri:·                     
mematuhi ajaran agama·                     
mematuhi larangan agama·                     
jujur dalam perbuatan·                     
bertanggungjawab terhadap perbuatan·                     
menghindar budaya negatif·                     
kuat beribadah·                     
taat kepada Tuhan/Allah·                     
sentiasa muhasabah diri

2. Dari sudut positif diri:·                     
rajin belajar/ulangkaji pelajaran·                     
amalkan pendidikan sepanjang hayat·                     
kuasai ilmu·                     
kuasai kemahiran teknologi·                     
kuasai pelbagai bahasa/bahasa Inggeris·                     
tidak mudah putus asa·                     
berdikari·                    
 kreatif dan inovatif·                     
berani mencuba·                     
tidak mementingkan diri sendiri·                     
sanggup berkoraban untuk kebaikan·                     
berdisiplin ·                     
menjaga jati diri·                     
berani menegakkan kebenaran·                     
tegas pertahankan idea·                     
bijak bertindak·                     
bijak merancang masa depan·                     
bersemangat waja·                     
berbudi bahasa 

3. Dari sudut hubungan sosial:·                     
meningkatkan perpaduan kaum·                     
semangat kekitaan·                     
semangat bermasyarakat·                     
bersedia bekerjasama·                     
saling menghormati·                     
menghargai rakan·                     
bertolak ansur·                     
menghormati pegangan agama lain·                     
menghormati amalan budaya orang lain·                     
membantu golongan yang memerlukan·                     
menyokong dasar-dasar kerajaan·                    
 aktif dalam aktiviti sukarela

4. Dari sudut patriotisme:·                     
cinta akan negara·                     
setia kepada negara·                     
menjaga nama baik negara·                     
sanggup berkorban demi negara·                     
berani berjuang·                     
bersemangat kental·                     
sanggup mempertahankan maruah negara·                     
bijak merancang strategi sebelum bertindak·                     
kekalkan kedaulatan negara·                     
negara kita tanggungjawab kita·                     
sepakat dalam perjuangan·                     
berbangga dengan keunikan negara·                     
menghormati perjuangan tokoh-tokoh negara·                     
sedia berubah untuk kemajuan·                     
tolak ansur dalam menghadai konflik·                     
menolak amalan rasuah. 

CONTOH BENTUK SOALAN KONTEK NEGARA (SEBAGAI RAKYAT)
Soalan: Berdasarkan pengkajian anda terhadap kegemilangan kerajaan Bani Abbasyiah, terangkan iktibar yang boleh diambil untuk menjadikan negara dan bangsa Malaysia lebih gemilang pada masa akan datang.Perhatikan ayat yang telah dihitamkan. Ini bermaksud soalan KBKK tersebut adalah berbentuk kontek negara (sebagai rakyat). 

Cadangan rangka jawapan yang calon boleh berikan:

ASPEK POLITIK:
1. Dari sudut kepimpinan:·                     
memilih pemimpin yang benar-benar layak·                     
memilih pemimpin yang berwawasan·                     
memilih pemimpin yang jujur dan amanah·                     
memilih pemimpin yang cemerlang·                     
menghormati pemimpin·                     
mencontohi pemimpin agung/Nabi Muhammad s.a.w·                     
menolak pemimpin yang rasuah

2. Dari sudut keamanan:·                     
mengekalkan keamanan negara·                     
tidak memainkan isu yang sensitif·                     
menghormati hak asasi·                     
menghormati agama lain·                     
menghormati budaya lain·                     
mematuhi undang-undang negara·                     
menolak sebarang bentuk keganasan·                     
mengamalkan konsep 1 Malaysia·                     
elak campur tangan asing·                     
menghormati amalan demokrasi·                     
menghargai keamanan·                     
tidak bersikap fanatik·                     
menegakkan undang-undang yang adil·                     
menghormati prinsip demokrasi·                     
menghormati suara ramai·                     
mewujudkan perpaduan kaum·                     
menolak politik perkauman·   
                   
3. Dari sudut hubungan luar·                     
mengelakkan peperangan·                     
bersahabat dengan semua negara·                     
menghormati negara lain·                     
menghapuskan diskriminasi·                     
bersama menentang gejala negatif·                     
elakkan campurtangan asing·                     
membantu negara yang memerlukan·                     
adil kepada semua negara·                     
menyokong usaha-usaha keamanan·                     
mengamalkan prinsip berkecuali·                     
mengelakkkan perlumbaan senjata·                     
berpegang kepada nilai sejagat·                     
menentang penggunaan senjata nuklear·                     
menyokong keputusan PBBASPEK SOSIAL

4. Dari sudut pendidikan:·                     
menekankan kepentingan pendidikan·                     
menambah peruntukan bagi pendidikan·                     
melaksanakan dasar pendidikan wajib·                     
memperbanyakkan pusat pengajian tinggi·                     
menghargai para ilmuan·                     
menggalakkan kajian dan penyeliddikan·                     
membudayakan pendidikan sepanjang hayat·                     
memberi biasiswa·                     
membudayakan ilmu·                     
memperbanyakkan perpustakaan·                     
menambah bilangan penuntut PhD·                     
menghargai sistem pendidikan negara·                     
meluaskan capaian internet·                      

5. Dari sudut hubungan kaum:·                     
meningkatkan perpaduan kaum·                     
bersedia bekerjasama·                     
saling menghormati·                     
saling menghargai·                     
menghormati pegangan agama lain·                     
menghormati amalan budaya lain·                     
menghormati kebebasan beragama·                     
menyokong budaya kebangsaan·                     
tidak memperbesarkan perbezaan yang wujud·                     
mengamalkan nilai-nilai murni·                     
membudayakan gotong royong·                     
semangat kejiranan·                     
bertolak ansur

6. Dari sudut alam sekitar:·                     
menyokong pemeliharaan alam sekitar·                     
menyertai kempen alam sekitar·                     
menjaga kebersihan ·                     
tidak membuang sampah merata-rata·                     
menyokong teknolgi hijau·                     
mengelakkan pencemaran·                     
menjimatkan tenaga·                     
menyokong penggunaan tenaga solar·                     
menyokong program kitar semula·                     
mengelakkan pembakaran terbuka

7. Dari sudut kesihatan:·                     
sentiasa bersenam·                     
amalan pemakanan yang seimbang·                     
amalkan gaya hidup sihat·                     
sentiasa membuat pemeriksaan kesihatan·                     
tidak merokok·                     
tidak mengamalkan seks bebas·                     
hindari penyalahgunaan dadah

ASPEK EKONOMI
8. Dari sudut kemajuan ekonomi:·                     
menggunakan semua sumber negara·                     
meneruskan kecemerlangan sedia ada·                     
bekerja kuat bagi memajukan ekonomi·                     
menumpukan kemahiran tinggi·                     
menambah bingan pekerja mahir ·                     
membina pusat latihan·                     
mengurangkan karenah birokrasi·                     
berusaha dan produktif·                     
mengekalkan kestabilan ekonomi·                     
memajukan IKS·                     
memajukan industri asas tani·                     
memajukan perdagangan antarabangsa·                     
menghasilkan produk yang berkualiti·                     
memberi bantuan kewangan·                     
memberi bantuan mesin/tekologi·                     
memberi bantuan teknikal

9. Dari sudut mencari peluang baru:·         
mencari peluang ekonomi baru·         
meluaskan pasaran·         
meningkatkan kajian dan pembangunan (R&D)·         
melakukan inovasi·         
menyediakan kemudahan asas·         
idea bertaraf dunia·         
mampu mereka cipta·         
menarik pelabur luar·         
berani mengambil risiko·         
mengantarabangsakan produk negara·         
menyediakan pelbagai insentif·         
menumpukan kepada k-ekonomi

SOALAN KBAT BERFOKUS KEPADA PEMIKIRAN ARAS TINGGI MEMBERI TUMPUAN PADA
i.  MENGAPLIKASI-Kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru
ii  MENGANALISIS- mencerakin atau menstruktur maklumat
iii MENILAI- membuat pertimbangan berdasarkan kriteria
iv MENCIPTA- menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu

contoh soalan ANALISIS
Perjuangan seorang pemimpin sangat penting dalam usaha mempertahankan maruah dan kedaulatan negara.
Bandingkan peranan yang dimainkan oleh pemimpin setempat menentang perluasan pengaruh British pada awal abad ke-19 dengan pemimpin masa kini dalam usaha memelihara dan mengekalkan kedaulatan negara dan bangsa.
jawapan yang dicadangkan ialah
PEMIMPIN SETEMPAT                              PERSAMAAN                          PEMIMPIN MASA KINI   mempertahankan hak                               mempertahankan tanahair                         membangunkan negara
bersifat setempat                                       bersungguh-sungguh berjuang                     bersifat global
alat tradisional                                           anti kuasa asing                                 pentingkan ilmu & teknologi


contoh soalan MENCIPTA
Pada 21 Julai 1875 Dato Maharajalela dan pembesar-pembesar Melayu telah mengadakan mesyuarat di Durian Sebatang untuk menentang undang-undang British.
Jika anda menjadi salah seorang ahli dalam mesyuarat tersebut terangkan cadangan yang boleh dikemukakan untuk menghalang campurtangan British di Perak tanpa berlaku pertumpahan darah.
cadangan jawapan
Mengadakan rundingan dengan pihak BritishMendesak British mengurangkan cukaiMemajakkan Pulau Pangkor kepada BritishMeminta bantuan daripada kerajaan Melayu lain
contoh soalan  APLIKASI
Sekiranya anda adalah Tok Janggut bagaimanakah anda akan mengekalkan kedaulatan di kawasan pentadbiran anda?
cadangan jawapan
mengadakan rundinganmenyatukan pendudukmembuat pemodenanmenjalin hubungan erat dengan pembesar luar daerah/negeri
sebagai generasi muda yang patriotik bagaimana anda memainkan peranan dalam mengukuhkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat hari ini.
cadangan jawapan
cinta negaramenghayati rukun negaramengukuhkan perpaduanmematuhi peraturan /undang-undangmenguasai ilmu pengetahuanmenguasai pelbagai kemahiranmenghayati konsep 1 malaysiamengamalkan semangat toleransi
contoh soalan menilai
Apakah perasaan anda  apabila melihat sekumpulan remaja sedang memijak bendera Malaysia?Nyatakan tindakan anda terhadap kumpulan ini?
cadangan jawapan
marah/sedih/kecewatindakanmenasihati / melaporkan pada ketua kampung/memberitahu ibubapa mereka

No comments:

Post a Comment