I made this widget at MyFlashFetish.com.

Saturday, September 28, 2013

Ramalan Soalan Sejarah Kertas 3 SPM 2013

Tema 10.1: Kemunculan dan Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan: Huraikan kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan pencapaian negara kita pada hari ini
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah
FormatPerincianMarkah penuh
Pengenalan
1.Pengenalan
Jelaskan maksud nasionalisme di Asia Tenggara
5 markah
Isi dan huraian
2. Huraikan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
30 markah
3. Huraikan perkembangan nasionalisme di Filipina dan Thailand
15 markah
4. Bagaimanakah semangat nasionalisme dapat dimanfaatkan bagi mengukuhkan kedaulatan negara
15 markah
5. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita hasil daripada semangat nasionalisme di kalangan rakyat
10 markah
6.
i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kedaulatan negara ( 5 markah )
ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas  ( 5 markah )
10 markah
7. Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada semangat nasionalisme demi mengekalkan kedaulatan negara kita
10 markah
Kesimpulan
8. Rumusan
Pengetahuan yang diperoleh.
Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara.
Harapan untuk mengekal serta mengisi kemerdekaan negara.
5 markah

No comments:

Post a Comment