I made this widget at MyFlashFetish.com.

Sunday, December 1, 2013

Teknik menjawab ekonomi spm 2013

Ada beberapa teknik menjawab soalan SPM bagi mencapai markah tertinggi;
A) FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN SPM EKONOMI ASAS (3757)
KERTAS 1 – 40 SOALAN (MASA: 1 JAM 15 MINIT)
KERTAS 2 – BAHAGIAN A : ESEI (5 SOALAN PILIH 3)
BAHAGIAN B : KAJIAN KES (1 SOALAN – WAJIB  JAWAB)
MASA – 2 JAM
B) KERTAS 1 – Setiap soalan diberikan 4 pilihan; jawapan hampir sama dan mengelirukan.
- Jawab soalan yang anda tahu dahulu
- Baca keempat-empat pilihan jawapan dengan teliti kemudian pilih yang paling tepat.
- Tinggalkan mana-mana soalan yang tidak dapat dijawab, kemudian baru kembali semula.
- Jangan terlalu tertumpu banyak masa kepada satu-satu soalan.
- Satu soalan hanya perlu 53 saat sahaja.
- Tumpukan perhatian atau gariskan perkataan seperti tidak benar, kecuali dan bukan.
- Habiskan 40 soalan dalam masa 1 jam 15 minit…!
- Untuk soalan yang susah, gunakan teknik meneka dan pastikan tekaan BIJAK…!
C) PANDUAN UNTUK MENDAPATKAN MARKAH YANG TINGGI UNTUK KERTAS 2 (BAHAGIAN A)
- Penyampaian isi/fakta hendaklah teratur
- Jelas serta memahami konsep soalan yang ditulis
- Huraian fakta mesti sesuai dengan peruntukan markah
- Jangan mengulang isi/fakta yang telah ditulis
- Jawapan hendaklah tepat mengiku kehendak soalan
- Graf/keluk dilukis dengan menggunakan pensel 2B
- Jangan menggunakan tulisan yang ringkas
- Tulisan hendaklah kemas dan mudah dibaca.
D) CADANGAN LANGKAH MENJAWAB
- Pemilihan soalan 2 minit
- Rangka jawapan 5 minit
- Menjawab 1 soalan 20 minit
- Membuat semakan 3 minit
* Setiap soalan hendaklah dijawab dalam masa 30 minit sahaja
* Sekiranya masa 30 minit berlalu maka BERHENTI menulis dan jawab soalan yang berikutnya.
E) JENIS-JENIS KATA TUGAS
1- TERANGKAN
2- KENALPASTI
3- JELASKAN/TAKSIRKAN/BAGAIMAN/BINCANGKAN
4- HURAIKAN
5- BERAPAKAH/HITUNGKAN/TUNJUKKAN/KIRAKAN
6- PERBEZAAN
7- LUKISKAN
1- KATA TUGAS TERANGKAN
- Setiap fakta hendaklah diikuti dengan huraian bagi setiap satunya. Tanpa pendahuluan dan penutup
- Seboleh-bolehnya cuba adakan contoh untuk menguatkan huraian kepada setiap fakta.
- Jawapan terus, ringkas dan padat.
- Banyaknya fakta bergantung kepad markah yang diperuntukan. BIASANYA MARKAH GENAP.
2- KATA TUGAS KENALPASTI
- Pelajar hanya mengenalpasti
- Tidak perlu menghuraikan
- Berpasangan
3- KATA TUGAS JELASKAN/TAKSIRKAN/NYATAKAN/BAGAIMANA/MENGAPAKAH
- Tidak perlu fakta
- Hanya perlu huraian sahaja
- Penandaan lebih kepada FREE MARKING
4- KATA TUGAS HURAIKAN
- Perlu ada fakta
- Huraian lebih daripada 2
- Markah huraian akan diambil jumlah maksimum
5- KATA TUGAS PENGIRAAN/TUNJUKKAN/HITUNGKAN/KIRAKAN
- Tulis formula samada dalam bentuk ayat atau rumus jika tidak diberi
- Boleh dibuat secara jadual menegak atau mendatar.
- Langkah demi langkah perlu dilakukan supaya pembahagian boleh dilakukan oleh
pemeriksa dengan sistematik.
- Tulis unit atau nilai pengiraan RM/juta/bilion
6- KATA TUGAS PERBEZAAN
- Perlu menunjukkan perbezaan/perbandingan yang sejajar.
- Ayat tidak boleh tergantung
- Jangan tidak menulis ya/tidak atau ada/tidak ada berulang-ulang
- Setiap ciri-ciri perbezaan perlu berpasangan
7- KATA TUGAS LUKISKAN KELUK/GRAF
- Perlu ada origin, label dan skala tepat
- Skala ikut arahan soalan/bersesuain dengan saiz kertas graf
- Huraian mestilah menerangkan keluk/jadual yang dilukis.
F) BAHAGIAN B – KAJIAN KES
- Berbentuk kes
- Bilangan patah perkataan 100 – 150
- Konstruk ( Aplikasi/analisis perkaitan/membuat keputusan dan membanding beza)
- Konteks merentasi sukatan pelajaran tingkatan 4 dan 5
- Setiap perenggan terbina satu item.

No comments:

Post a Comment