I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, August 27, 2012

Tajuk Popular SPM 2012


Faktor Perang Dunia Pertama :

N : Nasionalisme,P : Persaingan negara-negara Eropah,P : Pakatan Kuasa-Kuasa Eropah, - Pakatan Bertiga ( BPR -        Britain, Perancis dan Rusia )     Pakatan Kuasa Tengah ( JAI - Jerman, Austria Itali )P : Pembunuhan serta merta bakal pewaris tahta austria 


Kesan Perang Dunia Pertama
-mengubah Peta Eropah,
-Amerika Syarikat menguasai pasaran dunia,
-Kematian dan Kemusnahan harta benda,
-Penubuhan Liga bangsa dan Perjanjian Versailles,
-berlakunya kadar inflasi yang tinggi,
-Tamatnya pemerintahan Beraja,
-Hutang peperangan yang tinggiTema 7 - Bab 2


BAB 2 :          PENINGKATAN TAMADUN

TAMADUN ROM

1.             Fungsi Majlis Perbandaran
2.             Keistimewaan Bandar Pompei
3.             Rom menjadi sebuah republik
4.             Ciri-ciri sistem republik  Rom.
5.             Tugas ahli dewan Senat
6.             Peranan Julius Ceasar
7.             Perkembangaan sistem perundangan
8.             Prinsip – prinsip undang-undang Rom


BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

1.            Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan agraria. (ms 75  )
2.            Jelaskan ciri-ciri kerajaan agraria. (ms 75-76 )
3.            Apakah faktor-faktor yang menyumbang kemajuan pertanian  kerajaan Angkor
             (ms77 )
4.                         Jelaskan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor (ms 77 )
5.                         Sebagai generasi muda, bagaimanakah anda boleh membantu meningkatkan hasil pertanian negara?
6.                         Saling bergantung /melengkapi antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim
7.                         Faktor penduduk membina pertempatan awal di tepi sungai atau tasik.
8.                         Jelaskan faktor-faktor perkembangan kerajaan Angkor ( Kerajaan Agraria)
9.                         Mengapakah kerajaan Malaysia memberi tumpuan kepada bidang pertanian pada hari ini?
10.                      Terangkan ciri-ciri kerajaan maritim di Asia Tenggara. (ms 79-80 )
11.                      Huraikan faktor-faktor kerajaan Srivijaya menjadi kuasa maritim yang kuat  pada abad ke-7 hingga abad ke-13. (ms 80-81 )
12.                      Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Kedah Tua  sebagai  pusat   perdagangan di Asia Tenggara. (ms 81 )
13.                      Berikan cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan negara kita dalam bidang perdagangan.                       
14.                      Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan kerajaan untuk menjadikan negara ini sebagai pelabuhan utama dunia?
15.                      Huraikan cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.  (ms 84 )
16.                      Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dan  pentadbiran kerajaan  awal di Asia Tenggara( ms 85-86)
17.                      Apakah maksud monumen ? (ms88)
18.                      Jelaskan kepentingan candi / monumen kepada kerajaan awal di Asia Tenggara (ms 88-89 )
19.                      Contoh candi terkenal di Asia Tenggara
20.                      Nyatakan ciri-ciri binaan candi Angkor Wat (ms 90 )
21.                      Jelaskan ciri-ciri binaan Candi Borobudur.(ms 90)
22.                      Jelaskan ciri-ciri binaan Candi Lembah Bujang .(ms92)
23.                      Pada pandangan anda apakah yang perlu dilakukan sebagai langkah pemuliharaan tinggalan seni pada candi- candi yang terdapat di Asia Tenggara?
24.                      Mengapakah binaan candi perlu dikekalkan? (ms88)
25.                      kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara ( ms 92-93 )
26.                      Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang kesusasteraan pada zaman awal kerajaan di  Asia Tenggara.  (ms 93-94 )
27.                      Kesan kedatangan Islam terhadap Islam terhadap sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara (KBKK)/Kedatangan Islam memantapkan sistem pentadbiran
28.                      Apakah saranan anda kepada generasi muda kini agar mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan?


No comments:

Post a Comment